Complianceutdanning - fem moduler


– En grunnutdanning i fem moduler med avsluttende sertifisering 

 

 

Innhold

En grunnutdanning bestående av fem moduler med tilhørende avsluttende sertifisering for deg som enten jobber med compliance i private virksomheter og offentlige organisasjoner, eller som rett og slett ønsker en bedre forståelse for corporate compliance.
 

Vi har samlet et knippe erfarne aktører fra noen av Norges største virksomheter, i tillegg til spesialister og advokater med omfattende innsikt i regelverket. Disse vil gi deg en teoretisk, praktisk og læringsfokusert gjennomgang av compliance-området. 
 

Etter endt utdanning er du i stand til å lede en utarbeidelse eller oppdatering av en organisasjons complianceprogram, eller være ansvarlig for en mindre intern undersøkelse. Sertifikat forutsetter at du har deltatt på minst 80% av undervisningen.

 

Complianceutdanningen ble lansert i Danmark første gang i 2017, på bakgrunn av et erfart behov for praktisk kunnskap om hvordan man arbeider med compliance i større organisasjoner. Det er en «how to»-utdanning, med mye erfaringsutveksling fra praktikere i compliance-faget, så vel som faglig utveksling og diskusjoner mellom deltakerne.

 

Programansvarlig Tormod Tingstad, advokat og partner hos advokatfirmaet Elden, var også programansvarlig for den danske complianceutdanningen.

 

”Jeg er opptatt av at compliance skal bli noe mer enn en skrivebordsøvelse, samtidig som jeg er realistisk i forhold til at et tilsynelatende godt compliance-program ikke løser alle utfordringer på området. Det er særlig viktig med en praktisk risikoforståelse, og det prøver vi også å adressere i løpet av utdannelsesforløpet.”

– Tormod Tingstad, advokat og partner hos advokatfirmaet Elden og programansvarlig for den norske Complianceutdanningen hos JUC.

 

 

Sertifiseringen består av følgende fem moduler:

 

Modul 1: Rammeverket

 • Hva er compliance?
 • Compliance i et større rettslig perspektiv, samt samfunnsperspektiv
 • Rammeverket med særlig vekt på korrupsjonslovgivning: norsk lovgivning, UKBA og FCPA
 • Risikovurdering
 • Workshop om risikovurdering

 

Modul 2: Etablering og drift av et complianceprogram 

 • Oversikt over emnet – compliancestrategi
 • Etablering av et complianceprogram
 • Utvikling, trening og opplæring av ansatte og andre 
 • Workshop om etablering av complianceprogram

 

Modul 3: Håndtering av tredjepartsrisiko

 • Oversikt over emnet
 • Regulatoriske krav, samt andre krav og forventninger til håndtering av tredjepartsrisiko, agenter og leverandører
 • Særlig om compliance i M&A-prosesser
 • Workshop om compliance og tredjepartsrisiko

 

Modul 4: Varsling og undersøkelser

 • Oversikt over emnet
 • Grunnleggende personvernrett i forbindelse med undersøkelsesprosesser, sikring av data mv.
 • Etablering og håndtering av varslingskanal
 • Planlegging og gjennomføring av interne undersøkelser
 • Workshop omhandlende gjennomføring av interne undersøkelser

 

Modul 5: Eksportkontroll og sanksjoner, myndighetsperspektiv og krisehåndtering

 • Oversikt over dagen
 • Eksportkontroll og sanksjoner
 • Samarbeid med politimyndigheter, herunder spørsmål om «selvrapportering»
 • Krisehåndtering
 • ESG-rapportering
 • Avslutningsvis: når compliance ikke strekker til – om forholdet mellom etikk og compliance

 

Foredragsholdere:
 

- Anne-Lene Midseim, Executive Vice President Compliance hos Norsk Hydro

- Håkon Lindteigen, Vice President Corporate Compliance hos Kongsberg Gruppen

- Kim Eilertsen, advokat og partner i Elden Advokatfirma

- Maja de Vibe, Chief Compliance Officer hos Statkraft

- Mari Engh Brekke, Chief Compliance Officer hos Aker Horizons

- Siri Skollerud-Blegen, Compliance Officer hos Bane NOR

- Thomas Skjelbred, advokat og partner i Elden Advokatfirma

- Tormod Tingstad, advokat og partner i Elden Advokatfirma


 

 

Målgruppe

Utdanningen er målrettet praktikere (jurister og ikke-jurister), men passer også for advokater som søker en bedre forståelse for corporate compliance som fagområde.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

35

 


Modul 1

torsdag d 29. september 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Modul 2

torsdag d 3. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Modul 3

fredag d 4. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Modul 4

torsdag d 24. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Modul 5

fredag d 25. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Pris EKSKL. MVA

29 995

 

 

Course