Digitale bevis i sivile saker


– Om presentasjon av digitale bevis for retten og håndtering av det digitale aspektet ved bevistilgang i sivile saker

 

Utbytte

På kurset får du bl.a.:

  • Dypere innsikt i hva digitale bevis er, og hvordan man kan bruke dem
  • En forståelse av hvordan man skal presentere digitale bevis for domstolene eller i voldgift
  • Viten til juridisk å kunne takle de utfordringene som man møter i tvistesaker hvor digitale bevis er en potensiell informasjonskilde
  • Verktøy til å håndtere begjæringer om bevistilgang til elektronisk lagret materiale
  • Overblikk over hvilke tekniske løsninger som finnes for å håndtere store informasjonsmengder (herunder E-discovery verktøy)

 


Innhold

Den digitale tidsalderen gjør at vi i økende grad etterlater elektroniske spor og bevis som kan være relevante for tvistesaker. Digitale bevis inneholder overskuddsinformasjon – såkalte "metadata" – som kan være avgjørende i en rettsak, og det er derfor viktig å vite hvordan man kan finne frem og bruke slik informasjon aktivt.

 

Omfanget av digitale bevis reiser også en rekke praktiske og rettslige spørsmål ved fremleggelse og begjæringer om tilgang til elektronisk lagret materiale. Kurset vil derfor også fokusere på presentasjon av digitale bevis for retten, samt hvordan man kan håndtere det digitale aspektet ved bevistilgang i sivile saker.

 

Emner er bl.a.:

  • Introduksjon til digitale bevis, tekniske løsninger (f.eks. e-Discovery verktøy) og mulighetsrom
  • Hvordan presentere digitale bevis for domstolene
  • De generelle kravene for bevistilgang i sivile saker
  • Særlig om tilgang til digitale bevis/elektronisk lagret materiale
  • Bevisforbud og bevisfritak for digitale bevis, herunder forretningshemmeligheter og advokatkorrespondanse

 

Målgruppe

Advokater, dommere og andre som har interesse for tvisteløsning, digitale bevis og bevistilgang.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

3,5

 

Dato

torsdag d 17. november 2022

Kl 09:30 - 12:30

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

3 995

 

 

Course