Diskrimineringsjuss


– Og saker for Diskrimineringsnemnda

 

Utbytte

Kurset gir innføring i og god oversikt over et etter hvert omfattende regelverk innenfor likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeidet. Gjennom praktiske eksempler hentet fra Diskrimineringsnemndas saker, vil kurset belyse blant annet følgende problemstillinger:

 

Hva gjør en forskjellsbehandling til ulovlig diskriminering? Hvilket forebyggende arbeid kreves av arbeidsgiver for å unngå diskriminering? Hvilke fallgruver gjør seg gjeldende ved utlysning av stilling, intervjusituasjon, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær m.m.?

 


Innhold

Rettsområdet likestillings- og diskrimineringsrett er i stadig vekst og er i ferd med å bli en egen rettsdisiplin. Mange opplever regelverket som krevende å orientere seg i, samtidig som konsekvensene ved å trå feil kan bli alvorlige.
 

Emner er bl.a.:
 

 • Oversikt over diskrimineringsregelverket
 • Når foreligger det ulovlig forskjellsbehandling?
 • Oversikt over egenskaper som nyter vern mot diskriminering
 • Direkte og indirekte diskriminering
 • Trakassering
 • Gjennomgang av typetilfeller fra arbeidslivet – belyst med praksis fra Diskrimineringsnemnda
  • Utlysning av stilling
  • Intervjusituasjonen
  • Ansettelse
  • Graviditet og fødselspermisjoner
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Utøvelse av styringsretten
  • Avslutning av arbeidsforhold
 • Universell utforming
 • Aktivitets – og redegjørelsesplikten
 • Håndhevelsesmekanismer – omvendt bevisbyrde og erstatning/oppreisning
 • Når din virksomhet blir klaget inn for Diskrimineringsnemnda

 

Målgruppe

Jurister, internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som fra tid til annen må rådgi egen bedrift innenfor temaer knyttet til likestilling og ikke-diskriminering.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 22. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course