Eiendomsutvikling - fra idé til realisert prosjekt


– Hvordan unngå negative overraskelser og tvister

 

Utbytte

På kurset gjennomgås de problemstillingene i eiendomsutviklingsprosjekter som krever særlig fokus, og der det erfaringsmessig oftest oppstår utfordringer.

 

Gjennom kurset gis du innsikt som gjør deg i stand til å vurdere og håndtere sentrale elementer i et utviklingsprosjekt, slik at målsettingene med prosjektet kan nås. Du får oversikt over sentralt regelverk, ulike måter å håndtere aktuelle problemstillinger på, utviklingstrender, samt hva man bør være særskilt oppmerksom for å unngå negative overraskelser og tvister. Både privatrettslige og offentligrettslige forhold blir behandlet.

 

Innhold

 • Eiendommens potensiale
  • Hvordan vurdere arealplaner og servitutter?
 • Erverv
  • Opsjonsavtaler og kjøpekontrakter
 • Tingsrettslig struktur: Fradeling, seksjonering og anleggseiendom
 • Oversikt over reguleringsprosessen
 • Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler: Hva må utbygger bidrar med?
 • Refusjon – oversikt over muligheter og begrensninger
 • Privatrettslige forhold i byggesaken: Sikring av nødvendige rettigheter på fremmed grunn (adkomst, VA mv.)
 • Byggtekniske krav: TEK 17, sentrale krav og begreper
 • Tillatelser i byggesaken: Fra rammetillatelse til ferdigattest
 • Forholdet til naboer: Virkningen av klager

 

Målgruppe

Alle som arbeider med eiendomsutvikling, enten som utvikler eller i offentlig forvaltning. Kurset passer for både jurister og ikke-jurister, og gir god oversikt og verdifull innsikt i de ulike prosessene knyttet til eiendomsutvikling.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 26. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course