Ekspropriasjonsrett - en innføring


Utbytte

Kurset gir innsikt i de sentrale ekspropriasjonsrettslige problemstillingene som erfaringsmessig står sentralt i en ekspropriasjonssak. Temaene illustreres ved praktiske eksempler, særlig fra vei- og kraftsektorene.


Innhold

Kursen gir en grundig innføring i de sentrale prinsippene og reglene innenfor ekspropriasjonsretten. Du får en oversiktlig og lett forståelig fremstilling av vederlagslovens prinsipper samt viktige rettsavgjørelser. I tillegg gjennomgås en del sentrale og praktiske problemstillinger knyttet til betingelsene for ekspropriasjon.
 

Emner er bl.a.:
 

  • Betingelsene for ekspropriasjon og skjønnets fremme, og vanlige ugyldighetsinnsigelser
  • Sakskostnadsreglene i ekspropriasjons- og skjønnssaker
  • De sentrale utmålingsreglene (salgsverdi, bruksverdi, gjenerverv)
  • Differanseprinsippet
  • Gjennomgang av fradragsregler og reglene om å se bort fra bestemte former for verdistigning
  • Grundig gjennomgang av offentlige arealplaners betydning for erstatningsutmålingen, med vekt på prinsippet i Lena-dommen
  • Grundig innsikt i utvalgte, sentrale rettsavgjørelser 
  • Oppdatering på nyere relevante avgjørelser fra Høyesterett

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot advokater, dommere og alle andre som jobber med ekspropriasjons- og skjønnssaker, f.eks. innenfor forvaltningen og i domstolene.

 

Kurset er primært et innføringskurs, men er også velegnet for de som ønsker en oppfriskning av sentrale regler eller en oppdatering på ny rettspraksis.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

torsdag d 19. mai 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris

5 500

 

 

Course