En innføring i Luganokonvensjonen


– Bl.a. om Luganokonvensjonens betydning for internasjonale tvistesaker

 

Utbytte

Målet med kurset er at deltakerne skal få kunnskap om Luganokonvensjonens betydning for internasjonale tvistesaker og en oversikt over de sentrale regler tilknyttet verneting og anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske dommer.

 

Deltakerne vil få en innføring i hvilke verneting som gjelder ved ulike sakstyper, herunder internasjonale kontraktsforhold, erstatnings- og forsikringssaker, arbeidsavtaler o.l.

 

Kursdeltakerne vil også lære i hvilke tilfeller det kan avtales avvikende løsninger fra konvensjonen, samt hvordan det begjæres tvangsfullbyrdelse av en utenlandsk avgjørelse for en norsk domstol.

 


Innhold

Emner er bl.a.:

 • Rettskildelandskapet ved valg av verneting i internasjonale tvister
 • Luganokonvensjonen
  • Anvendelsesområde
  • Tolkningsprinsipper og hensyn
  • Verneting, herunder ved: forsikrings- og erstatningssaker, arbeidsavtaler, krav under kontrakt
  • Eksklusivt verneting
  • Adgangen til å avtale fravikende løsninger
  • Anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse

 

Kurslederne er alle medforfattere av lovkommentaren til Luganokonvensjonen publisert for Karnov Group Norway/Lovdata.

 

Målgruppe

Jurister, advokater, dommere og andre som har interesse for tvisteløsning på tvers av landegrenser.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

3,5

 

Dato

onsdag d 30. november 2022

Kl 09:30 - 12:30

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

3 995

 

 

Course