En innføring i transportretten - med nyhetsoppdateringer


Utbytte

 • God oversikt over transportretten og de viktigste temaene som oppstår under transport, herunder viktige forhold å passe på
 • En oversikt over forskjellene mellom de ulike transportformer
 • Oppdatering på nye lover og ny rettspraksis


Innhold

Transportrett er et område i stadig utvikling og det skjer stadige endringer i transportbehov og transportinnretninger. Omfanget av ny rettspraksis gjør også at rettsområdet er i stadig utvikling. Målet med kurset er å gi deg god oversikt over de rettslige utfordringer som oppstår hvor last eller en vare skal transporteres fra A til B, og gjerne med flere ulike transportører involvert.
 

Emner er bl.a.:
 

 • Ansvarsreglene innen sjørett, vegfrakt og luftfart – hva skal til for at en transportør er ansvarlig for skade på last, og i hvilke tilfeller vil han være ansvarsfri?
 • Bevisbyrdebetraktninger – hvem må sannsynliggjøre hva, etter at skade har inntruffet?
 • Reklamasjon og foreldelse – hvilke frister gjelder for å si fra om noe er galt eller fremme krav?
 • Tapsutmåling og ansvarsbegrensning – har vareeier krav på full erstatning?
 • Grov uaktsomhet – kan man sette ansvarsbegrensningene til side, og hva skal til?
 • Identifikasjon – hvilke personer svarer en transportør for?
 • Felleshavari og bergning – de særlige regler som gjelder ved ulykker til sjøs
 • Certepartifart – kort om forholdet mellom stykkgodstransport og certepartifart
 • Transportforsikring og andre forsikringsformer – en kort oversikt over mulighetene for å tegne forsikring, for hvem og hva forsikres?  

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er praktiserende advokater og advokatfullmektiger, jurister, internadvokater og saksbehandlere hos forsikringsselskaper, speditører, forsikringsmeglere, fraktemeglere.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 20. april 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris

6 500

 

 

Course