Entrepriserett - Innføringskurs


– Med særlig fokus på risikofordeling og ansvar

 

Utbytte

Kurset gir en grunnleggende innføring i entrepriserett, med særlig fokus på risikofordelingen og ansvar lagt til de ulike partene i entreprisekontraktene. 
 

På kurset får du bl.a.:
 

  • Kunnskap om vanlige problemstillinger i bygge- og anleggskontrakter
  • Dypere innsikt i vurdering av hvem som sitter med ansvaret i ulike situasjoner
  • En forståelse av endringsregimet med varslingsregler og preklusjon
  • Overblikk over et kontraktsforløp fra start til slutt


Innhold

Kurset er rettet mot de som ønsker en innføring i entrepriserett, og som i liten grad eller i det hele tatt har jobbet med entrepriserett tidligere. Kurset er lagt opp praktisk med mange eksempler, små caser og muligheter for diskusjon. Kurset gjennomgår hele kontraktsforløpet i en entreprisekontrakt. Ved gjennomgangen blir også forskjeller og likheter til rådgiverkonktraktene belyst.
 

Emner er bl.a.:
 

  • Kontraktsinngåelsesfasen: Kontraktsmodeller og ulike standardkontrakter, avtaleinngåelse og tolkning, vederlagsformater
  • Kontraktsperioden: Byggherres/oppdragsgivers rettigheter og plikter, entreprenørens/rådgiverens rettigheter og plikter, endringer, grunnforhold, svikt i byggherrens medvirkning, prosjekteringsfeil, forsering, plunder og heft mm.
  • Overtakelse
  • Sluttoppgjør

Målgruppe

Advokater, fuldmektiger og jurister som arbeider med rådgivning innen entrepriserettslige emner og ellers andre som ønsker å få en innføring i entrepriserett. Det er ikke nødvendig å ha jobbet innen sektoren tidligere, og kurset gir verdifull innsikt til både jurister og ikke-jurister. 

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 22. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course