Evaluering i offentlige anskaffelser


– Å lage og forstå evalueringsmodeller

 

Utbytte

Du vil som deltager få en mye større forståelse for hvilke krav som gjelder for å utforme og bruke evalueringsmodeller, og å velge riktig modell for din konkrete anskaffelse. Som leverandør vil du i større grad kunne forstå hvordan ulike evalueringsmodeller vil virke, og hvordan du kan få best mulig score.


Innhold

Oppdragsgiver må i en anskaffelse lage en evalueringsmodell som er best mulig for å utpeke det som ut fra oppdragsgivers preferanser er det beste tilbudet. For tilbyderne handler det om å forstå hva som vil gi uttelling.
 

Vi vil gjennomgå de rettslige kravene til en evalueringsmodell og hvordan oppdragsgiver innenfor det bør utforme best mulige evalueringsmodeller. Vi vil si noe om styrker og svakheter med ulike modeller, når de kan egne seg og hva oppdragsgiver må tenke på i den enkelte anskaffelse. Vi vil også se på hvordan leverandørene bør lese evalueringsmodellene ut fra hva som står i konkurransegrunnlaget, hva oppdragsgiver bør opplyse om, og hvilke spørsmål leverandørene bør stille.
 

På kurset vil vi ikke bare gjennomgå hvilke rettslig krav som gjelder, men også gjennomgå evalueringsmodeller, hvor vi viser hvordan de vil slå ut i en tenkt anskaffelse med tenkte tilbud. Vi vil gå gjennom den nyeste veiledningen fra DFØ om evaluering av tilbud.

 

Emner er bl.a.:
 

  • De rettslige kravene til hva som må angis i konkurransegrunnlaget om evalueringsmodeller
  • Hva oppdragsgiver må fastsette før mottak av tilbud
  • Hva oppdragsgiver kan ta stilling til etter mottak av tilbud
  • Muligheten for å endre på evalueringsmodell
  • Adgangen til å skifte ut en ulovlig evalueringsmodell
  • Hvordan ulike evalueringsmodeller virker
  • Verktøy til å sette riktig vekting på tildelingskriterier

 

Målgruppe

Kurset er et spesialistkurs for dem som ønsker å få en bedre rettslig evalueringsteknisk forståelse for valg av evalueringsmodell, samt for når man må foreta de ulike valgene. Kurset er også for leverandører som ønsker en økt forståelse av hvordan man bør tilpasse tilbudet til den evalueringsmodellen oppdragsgiver kommuniserer at man vil benytte.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 29. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course