Fallgruver i bygg- og entreprenørbransjen


– Unngå å havne i erstatningsansvar ved brudd på plikter iht. plan- og bygningsloven

 

Utbytte

Brudd på ansvarshavers plikter (søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende) kan sanksjoneres med både bøter og fengsel. Nytt er at brudd på ansvarshavers plikter kan medføre erstatningsansvar for formuestap overfor 3. mann. Før byggesaksreformen i 1995 var slikt ansvar uaktuelt. Viktige tiltak for å unngå erstatningsansvar er å kjenne til regelverket, samt ha gode kvalitetsrutiner.  

 

På kurset får du bl.a.:

 • Gjennomgang av nye rettsregler (ulovfestet) slik at ansvarshaver er bedre rustet til å unngå erstatningsansvar overfor 3. mann ved brudd på plan- og bygningsloven
 • Gjennomgang av vilkårene for at ansvarshaver og underentreprenører uten ansvarsrett kan pådra seg bøter overfor kommunen ved brudd på plan- og bygningsloven
 • Gjennomgang av vilkårene for at ansvarshaver og underentreprenører uten ansvarsrett kan pådra seg fengselsstraff ved brudd på plan- og bygningsloven
 • En forståelse av hvordan ansvarsretten har utviklet seg siden byggesaksreformen i 1995 og frem til i dag
 • Gjennomgang av bruk av Byggesøknad.no, som er et automatisert kvalitetssystem for elektronisk håndtering av ansvarsretten
 • Gjennomgang av Direktoratet for Byggkvalitet sine anbefalinger knyttet til kvalitetskontroll av ansvarsretten

 


Målgruppe

 • Ledelsen, styret og ansatte i bygge- og anleggsbransjen, entreprenørfirma, tømrerfirma, arkitektfirma, elektrikerfirma, rørleggerfirma mv. som er  gitt ansvarsrett, eller skal søke om ansvarsrett iht. plan- og  bygningsloven
 • Underentreprenører og underleverandører til selskaper med ansvarsrett iht. plan- og bygningsloven
 • Kvalitetsansvarlig og risk manager i ovennevnte selskaper
 • Kvalitetsrevisor i ovennevnte selskaper
 • Kontraktsansvarlig i ovennevnte selskaper
 • Ansatte i kommuner som jobber med plan- og bygningsloven, herunder gir råd, veiledning og oppfølging

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant ble utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon etterutdanning og av lovpålagt opplæring iht. forskrift og organisering, ledelse og medvirkning § 8-1, samt internkontrollforskriften § 5. 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

torsdag d 27. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course