Fordypning i strafferett og straffeprosess


– Bli oppdatert på ansvarslæren, sentrale straffebud og siste nytt innen straffeprosessen

 

Utbytte

Kurset gir deg overblikk over jussen innenfor strafferettens område. Dette vil gjøre deg i stand til å kunne påta deg forsvarer- eller bistandsadvokatoppdrag. Vi vil også gjennomgå viktige tema innenfor straffeprosessen, herunder strafferettslig etterforskning og politiets bruk av metoder slik at du får verktøy til å ta riktige strategiske valg og rådgi klienten på en god måte. 


Innhold

Intensjonen med kurset er å gi deg innsikt og oppdatert informasjon på straffesaksområde slik at du kan håndtere en straffesak fra etterforskningsstadiet til hovedforhandling.

 

Vi vil bl.a. gjennomgå straffbarhetsbetingelsene, straffrihetsgrunnene, den subjektive skyld, personlige forutsetninger for straffbarhet og medvirkning, forsøk og konkurrens.

 

Kurset vil også gi innsikt og forståelse av etterforskning og etterforskningsmetoder, herunder bruk av tvangsmidler og hjemmelsgrunnlag. Vi gjennomgå aktuelle straffebud og gangen i en straffesak fra etterforskning til hovedforhandling.


Emner er bl.a.:

 • Grunnvilkårene for straffansvar
 • Vinningslovbrudd
 • Vern av personlig frihet og voldslovbrudd
 • Narkotikalovbrudd
 • Organisert kriminalitet
 • Seksuallovbrudd
 • Arbeidsmiljøkriminalitet
 • Promillekjøring og førerkortsak
 • Innsyn i saksdokumentene og taushetsplikt
 • Straffesakens innledende fase og etterforskningen
 • Tvangsmidler med særlig søkelys på skjulte tvangsmidler
 • Bevisførsel og bevisbyrde
 • Straffutmålingsmomenter
 • Gangen i en straffesak

 

Målgruppe

Målgruppen er advokater, fullmektiger og jurister som delvis arbeider med strafferett eller ønsker å arbeide innenfor dette saksområdet. Kurset vil gi deg oppdatert kunnskap slik at du kan påta deg straffesaker enten som forsvarer eller bistandsadvokat. Dette kurset vil også tilføre nyttig kunnskap til jurister i forvaltningen og personer som arbeider med barnevernssaker og arbeidsmiljøkriminalitet.  

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 11. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbufféPris EKSKL. MVA

5 500

 

 

Course