Foreldretvister etter barneloven


– Nyhets- og oppdateringskurs

 

Utbytte

Du vil som deltaker få en praktisk og grundig oppdatering i regelverket for foreldretvister. Kurset vil gi deg gode tips og praktiske eksempler på hvordan du kan løse ulike barnerettslige problemstillinger, som advokat i foreldretvister. Det vil bli lagt opp til erfaringsutveksling og drøfting av problemstillinger underveis.


Kurset vil ha en praktisk tilnærming basert på kursledernes omfattende erfaring fra foreldretvister.


Kurset gir deg:
 

  • En oppdatering på gjeldende rett og rettsutvikling
  • Praktiske råd i håndtering av foreldretvister som advokat for en av foreldrene
  • Sparring og erfaringsutveksling

 


Innhold

Kurset vil gi deltakerne en gjennomgang av gjeldende rett med fokus på oppdatering i rettsutviklingen i saker etter barneloven. Det vil bli gjennomgått de mest sentrale tvistetemaene og prosessreglene for foreldretvistene med oppdatering av rettsutviklingen, herunder forslag til ny barnelov, nyere rettspraksis og nyere lovbestemmelser.
 

Emner er bl.a.:
 

Gjennomgang av gjeldende rett i foreldretvister:

  • Saksbehandling av foreldretvister og særskilte prosessregler i barneloven

- Gangen i en foreldretvist
- Hensynet til barnets beste
- Høring av barn
- Bruk av sakkyndige i foreldretvister
- Eksempler fra nyere rettspraksis
- Barnelovutvalgets forslag

  • Foreldreansvar

- Lovendring fra 1.01.20
- Barnelovutvalgets forslag

  • Fast bosted

- Gjeldende rett
- Nyere rettspraksis
- Barnelovutvalgets forslag
- Særskilt om delt fast bosted

  • Samvær

- Nyere rettspraksis
- Barnelovutvalgets forslag
- Særskilt om støttet og beskyttet tilsyn – erfaringer

 

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber eller skal jobbe med saker etter barneloven.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 11. mai 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris

5 500

 

 

Course