Forstå et regnskap - for advokater


– Få en basal forståelse for regnskapets regler, prinsipper, struktur og innhold

 

Utbytte

Som advokat uten en formell utdanning innen økonomi og regnskap kan det til tider være vanskelig å orientere seg i den økonomiske verden og tilhørende terminologi.

 

Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse for regnskapsregler, prinsipper, oppbygning og innhold. Vi går igjennom en rekke sentrale termer som er avgjørende for å vurdere et regnskap, og vi ser også på sammenhengen mellom begrepene.


Innhold

Grunnleggende regnskapsforståelse:
 

 • Bokføring og regnskap
 • Regnskap og skatteregnskap
 • Tillatte «regnskapsspråk»
 • Hva forteller/forteller ikke regnskapet om virksomheten
 • Eksternt regnskap og internt regnskap
 • Selskapsregnskap og konsernregnskap
 • Kort gjennomgang av hovedtrekk i regnskapsloven
 • Betydningen av god regnskapsskikk

 

Årsregnskapet og årsberetningen:
 

 • Fokus på regnskapets oppbygging og innhold
 • Sammenheng mellom resultatregnskap og balanse
 • Regnskapsoppstilling og kontantstrømoppstilling
 • Regnskapsoppstillinger og noter
 • Forholdet årsregnskap – årsberetning
 • Innholdskrav til årsberetningen

 

Autorisert regnskapsfører og revisor:

 

 • Regnskap – in-house eller outsourcet?
 • Regnskap versus revisjon
 • Revisjonsberetning, attestasjoner og kommunikasjon med styret
 • Introduksjon av case-bedrift

 

Nøkkeltall:
 

 • Rentabilitet, soliditet, likviditet mv
 • Bruk av nøkkeltall i praksis
 • Fortsatt drift – handleplikt
 • Insolvensbetraktninger

 

Regnskapsanalyse:
 

 • Trendanalyser
 • Bransjevise ulikheter
 • Risikomomenter
 • Red flags

 

Avslutningsvis får du utlevert en oversikt over regnskapsmessige begreper og disses betydning, på norsk og på engelsk. Dette vil være en god huskeliste med tanke på å fastholde og repetere de mest sentrale delene av undervisningen.

 

Målgruppe

Advokater, jurister og andre som ønske en basal innføring i regnskap.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 18. april 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course