Forvaltningsvedtak i domstolene


– Rettslige, praktiske og strategiske overveielser

 

Utbytte

Kurset tar opp alle de sentrale prosessuelle spørsmålene som dukker opp ved domstolsprøving av forvaltningsvedtak.
 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Innsikt i forskjellige former for saksanlegg mot det offentlige, og deres fordeler og ulemper
 • En forståelse av praktiske og taktiske spørsmål som oppstår ved prøvingen av forvaltningsvedtak, særlig knyttet til bevisførsel
 • Faglig oppdatering på rammene for domstolsprøvingen: Hvilke sider av forvaltningens vedtak prøver domstolene i dag?
 • Muligheten til fordypning i temaer i grenseland mellom forvaltningsrett og sivilprosess, knyttet til rettsvirkningen av en dom mot det offentlige, midlertidige forføyninger mot det offentlige mv.


Innhold

Muligheten til å overprøve forvaltningens vedtak er en grunnleggende del av den moderne rettsstaten. I Norge håndteres den rettslige overprøvingen av de alminnelige domstolene. Domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak er et praktisk viktige tema som preger domstolene fra nord til sør, og fra store til små saker om hvorvidt forvaltningen har opptrådt innenfor lovlige rammer.

 

Dette heldagskurset har særlig fokus på de spesielle prosessuelle spørsmål som oppstår ved domstolsprøving av forvaltningsvedtak. Innenfor tvistelovens rammer er det en rekke særregler og en omfattende rettspraksis som får betydning for domstolsprøvingen, og som har tatt form særlig for å ivareta arbeidsfordelingen mellom domstoler og forvaltningen. Heldagskurset tar sikte på å sette aktørene bedre i stand til å kjenne dette regelsettet, både dets muligheter, utfordringer og fallgruver.

 

Emner er bl.a.:
 

 • Prosessforutsetninger ved søksmål mot det offentlige: Gyldighetssøksmål, kompetansesøksmål og fastsettelsessøksmål for EMK-brudd
 • Begjæringer av bevistilgang mot det offentlige
 • Parts- og vitneavhør i saker mot det offentlige
 • Grensen mellom nye omstendigheter og nye bevis ved domstolsprøving av forvaltningsvedtak
 • Materielle rammer for domstolsprøvingen: Domstolenes adgang til å overprøve forvaltningens vedtak
 • Virkningen av en dom for eller mot det offentlige
 • Midlertidig forføyning mot det offentlige

 

Målgruppe

Kurset er et spesialistkurs som passer for alle advokater, dommere og offentlig ansatte som fra tid til annen får befatning med søksmål mot det offentlige.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 12. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

5 500

 

 

Course