Grunnleggende kontraktsrett


Utbytte
 

 • En grunnleggende forståelse av reglene om avtaleinngåelse, bl.a. om hvordan kontrakter typisk inngås i kommersielle forhold
 • Innsikt i prinsipper for tolking og utfylling av kommersielle kontrakter
 • En grunnleggende forståelse for kontraktsrettens grunnstruktur og alminnelige regler og prinsipper
 • En grunnleggende forståelse av ulike mekanismer for fordeling av risiko og ansvar i kontrakter, samt sanksjoner mot kontraktsbrudd
 • Kunnskap om hvilke avveininger som bør foretas ved utarbeidelse av kontrakter og forhold som normalt bør reguleres
 • Et grunnlag for å kunne gjennomgå, vurdere og utarbeide kontrakter


Innhold
 

Kontraktsretten er et fragmentert og sammensatt rettsområde. Mange kontraktstyper er lovregulert, men kontraktslovene er i stor grad fravikelige i kommersielle kontraktsforhold. Andre viktige kontraktstyper er ikke lovregulert, men mange av disse vil typisk være preget av mye brukte standardkontrakter. 

Alminnelig kontraktsrett er generelt formulerte regler og prinsipper, i hovedsak formulert på grunnlag av kontraktslover, standardkontrakter og rettspraksis. Alminnelig kontraktsrett vil utgjøre bakgrunnsrett på ikke lovregulerte områder, omtrent på samme måte som på kontraktslovene på lovregulerte områder.

Bakgrunnsretten har betydning på flere måter. For det første er det disse reglene som vil gjelde dersom partene ikke avtaler noe annet. For det andre vil alminnelig kontraktsrett etter omstendighetene tillegges vekt ved tolkningen. Kunnskap om alminnelig kontraktsrett er dermed viktig ved utforming av kontrakter.

Kurset har fokus på oversikt og hovedinnhold i alminnelige kontraktsrettsrettslige regler og prinsipper.


Emner er bl.a.:

 • Avtaleinngåelse, herunder om fullmakt, intensjonsavtaler, avtalebinding ved forhandlinger og offentlige anbud
 • Ugyldighetsgrunner og prekontraktuelt ansvar
 • Avtaletolkning, herunder om betydningen av avtaleforhandlinger
 • Ulike typer av kontraktsforpliktelser, herunder om innsatsforpliktelser, resultatforpliktelser og garantier
 • Risikofordeling i kontrakt, herunder om betydningen av vederlagsformat og forpliktelsenes karakter
 • Kontraktsbruddssanksjoner, herunder om ansvarsgrunnlag og utmåling av erstatning
 • Ansvarsbegrensninger og ansvarsfraskrivelser
 • Lovvalg og tvisteløsning
 • Utarbeidelse av avtaler – avveininger, regulering og struktur


Målgruppe
 

Kurset retter seg i hovedsak mot advokatfullmektiger og yngre jurister, men vil også kunne være nyttig for mer erfarne advokater og jurister som ønsker en bredere gjennomgang av kontraktsretten. Kurset egner seg også for ikke-jurister som arbeider med kontrakter

 

Materiale
 

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

7 500

 

 

Course