Hvitvasking og terrorfinansiering


- Det årlige oppdateringskurset

 

Utbytte

Kurset vil ta for seg sentrale deler innenfor hvitvaskingsregelverket, og på kurset vil du blant annet få kunnskap om regulatoriske endringer og utvikling. 
 

På kurset får du bl.a.:

 • En god oversikt over hvitvaskingsregelverket, krav og forpliktelser
 • Dypere kunnskap om ulike metoder som benyttes i forbindelse med hvitvasking og terrorfinansiering, herunder nasjonale og internasjonale kilder
 • En dypere juridisk og praktisk innsikt i sentrale krav til virksomhetsinnrettet risikovurdering, risikoklassifisering av kunder, reelle rettighetshavere m.m.
 • Kunnskap og innsikt om lov om reelle rettighetshavere


Innhold

Fokus på antihvitvask har de senere år vært stort, både fra myndighetenes side og hos de rapporteringspliktige.


Fordi samfunnsutviklingen gjør at trusselbildet endrer seg, er dette et fagområde under stadig utvikling, også med høyt trykk på lovgiversiden, nasjonalt og internasjonalt. Den teknologiske utviklingen medfører dessuten at metoder for hvitvasking og terrorfinansiering endrer seg. Det er en forventning fra myndighetene om at rapporteringspliktige holder seg oppdatert om utviklingen og benytter nasjonale og internasjonale kilder i sitt daglige forebyggende arbeid. Konsekvenser av brudd på lovgivningen kan være betydelige, både i form av sanksjoner, men også som følge av operasjonelle endringer som må gjøres for å overholde regelverket. Det er derfor kritisk for virksomhetene å effektivt implementere tiltak for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.


Fra og med 1. november 2021 trådte deler av lov om reelle rettighetshavere i kraft. Loven gjelder også for ikke-rapporteringspliktige virksomheter, og lovens formål er blant annet å legge til rette for rapporteringspliktiges tilgang til opplysninger om reelle rettighetshavere. Dette vil ventelig kunne påvirke de rapporteringspliktige positivt ved at de registreringspliktige skal identifisere reelle rettighetshavere.
 

Emner er bl.a.:

 • Krav til risikobasert tilnærming og rutiner
 • Virksomhetsinnrettet risikovurdering
 • Risikoindikatorer og bruk av nasjonale og internasjonale kilder
 • Sammenhengen mellom iboende risiko, risikoklassifisering og kundetiltak
 • Risikoklassifiseringens betydning for kundetiltak
 • Kundetiltak og løpende oppfølging, herunder forsterkede kundetiltak
 • Reelle rettighetshavere og ny lovgivning
 • Løpende oppfølging
 • Midlenes opprinnelse
 • Politisk eksponerte personer (PEP)
 • Økokrim ved Svein Arild Damslora vil gi en oppdatering på trender, utvikling og trusselbildet 

 

 

Målgruppe

Advokater og fullmektiger og andre som arbeider med anti-hvitvasking hos alle rapporteringspliktige foretak.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 9. mai 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

7 500

 

 

Course