Innføring i praktisk konkursarbeid


Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Gjennomgang av bostyrers «verktøykasse» under konkursbobehandlingen
 • Verktøy til å håndtere den praktiske siden av en konkursbehandling
 • Gjennomgang av relevante bestemmelser i konkursloven og dekningsloven
 • Overblikk over den statlige lønnsgarantiordningen og ansattes krav


Innhold

Konkurs er et praktisk fagfelt. Konkursloven og dekningsloven setter rammene for konkursbobehandlingen, men det oppstår likevel praktiske problemstillinger under bobehandlingen hvor løsningen ikke fremgår av lovteksten. Hvilken praktisk løsning som velges kan få betydning for den videre konkursbehandlingen og kreditorenes dekningsutsikter.

Kurset gjennomgår konkursbehandlingen fra A til Å, med et særlig henblikk på den praktiske siden av konkursbobehandling. Foruten realisering av selskapets eiendeler, skal bostyrer også avklare hvorvidt det er grunnlag for politianmeldelse og anmodning om konkurskarantene. Kurset gjennomgår praktiske innfallsvinkler en bostyrer kan anlegge, og kursdeltakerne vil oppfordres til å dele sine erfaringer og utfordringer.  
 

Emner er bl.a.:
 

 • Konkursboets beslagsrett
 • Registrering av selskapets eiendeler
 • Salg av selskapets eiendeler
 • Selskapets ansatte og lønnsgarantidekning
 • Omstøtelige forhold
 • Straffbare forhold
 • Kritikk- og erstatningsbetingende forhold
 • Konkurskarantene
 • Fordringsprøvelse
 • Skiftetvist etter konkursloven § 114

 

Målgruppe

Advokater og fullmektiger og andre praktikere i konkursrettsfaget, samt teoretikere som ønsker en praktisk tilnærming til konkursrettens problemstillinger.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 10. mai 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

5 500

 

 

Course