Innleid arbeidskraft


– Med fokus på lovendringer og sentral rettspraksis

 

Utbytte

Innleie av arbeidskraft er et komplisert og svært aktuelt tema. Bakgrunnen for kurset er å gjøre temaet mer håndterbart, ved å ha stort fokus på både lovendringer og sentral rettspraksis. 

 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Dypere innsikt i forskjellen mellom innleie fra bemanningsforetak og innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie
 • God forståelse av de innleides rettigheter og arbeidsgivers ansvar
 • En oversiktlig og pedagogisk gjennomgang av aktuell rettspraksis
 • Kompetanseoverføring, slik at du blir i stand til å kunne identifisere og håndtere de utfordringene som man møter ved innleie av arbeidskraft

 


Innhold

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en oversikt over, samt god forståelse av, alle aspektene ved innleie av arbeidskraft. Herunder trepartsforholdet, plikter for utleier/innleier og rettigheter for innleide.

 

Det vil bli lagt stor vekt på nyere lovforslag/lovendringer, samt relevant og aktuell rettspraksis.

 

Læring i kurs vil også basere seg på case-arbeid, slik at kursdeltakerne skal få økt kompetanse i å håndtere utfordringene som kan oppstå i forbindelse med innleie av arbeidskraft.

 

Emner er bl.a.:
 

 • Grensen mellom innleie fra bemanningsforetak og innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie
 • Begrensninger i adgangen til innleie
 • Adgangen til utleie
 • Likebehandling av arbeidstakere innleid fra bemanningsforetak
 • Opplysningsplikt og innsynsrett
 • Informasjons- og påseplikt
 • Solidaransvar
 • Innleie fra utlandet
 • Utsendte arbeidstakere
 • Konsekvenser av ulovlig innleie
 • Særlig om innleie innen bygg- og anleggsbransjen

 

Målgruppe

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister med interesse for arbeidsrett. Kurset er imidlertid også godt egnet for ikke-jurister, herunder arbeidsgivere og HR-medarbeidere som ønsker å forstå reglene om innleid arbeidskraft fra et juridisk perspektiv.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 26. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course