Kjøp av utviklingseiendom


– Om mulige avtaleformer og virkningen av disse

 

Utbytte

Kurset omhandler bl.a.:

  • Innføring i de alminnelige meglerstandardene
  • Dypere innsikt i hvilke avvik fra meglerstandardene som bør vurderes ved kjøp og salg av utviklingseiendom
  • Forståelse av ulike oppgjørsmekanismer, sikkerhetsstillelse mv.
  • Innføring i prismekanismer og avtalemodeller som kan bidra til at selger oppnår en god pris og kjøper reduserer sin risiko
  • Innsikt i utviklingsforløpet fra kjøp av råtomt til ferdig utviklet prosjekt


Innhold

Ved kjøp og salg av utviklingseiendom bør partene vurdere særskilte mekanismer knyttet til pris og risikofordeling for å oppnå en avtale som er tilfredsstillende for både kjøper og selger. Standardkontraktene er rettet mot ordinære kjøp og salg, og inneholder derfor ikke slike mekaniser. Utviklingsavtalene har ofte et lengre perspektiv som kan innebære at partene har signert på en avtale som etter årenes løp gir et annet resultat enn ønsket og forventet. Dette kan også medføre at en av partene sitter igjen med en uforholdsmessig stor andel av verdiene. For både selger og kjøper av utviklingseiendom er det derfor sentralt å ha kunnskap både om mulige avtaleformer og virkningen av disse.  

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er alle som jobber med kjøp og salg av utviklingseiendom.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 25. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbufféPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course