Krav fra konkursbo


Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:
 

  • Viten til juridisk å kunne identifisere ulike krav et konkursbo kan ha
  • Dypere innsikt i noen av omstøtelsesreglene
  • En forståelse av ulikekrav iht. aksjeloven som kan fremmes av konkursboet
  • En nærmere gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til pro forma
  • Overblikk over konkursboets beslagsrett ved rettsvernstilfeller
  • Oppdatering av relevante dommer


Innhold

I bobehandling står en overfor en rekke ulike problemstillinger som forutsetter kunnskap langt utover konkursloven. En viktig del av bobehandlingen består i å få inn midler til kreditorfellesskapet og salg av konkursskyldners eiendeler er langt fra det eneste verktøyet bostyrer har til å «skaffe penger i kassa». På dette kurset ser vi derfor nærmere på hvilke ulike krav som kan fremmes av konkursboet og som vil bringe inn midler i boet. I tillegg til de mer kjente omstøtelsesreglene, går vi igjennom ulike krav boet kan ha etter aksjeloven, krav basert på pro forma-tilfeller samt boets beslagsrett i rettsvernstilfeller. 
 

Emner er bl.a.:
 

  • Omstøtelse:

- Den klassiske § 5-5

- Den kronglete § 5-6

- Den subjektive § 5-9
 

  • Tilbakeføringskrav etter aksjelovens kapittel 3:

- Ulovlig utdelt utbytte eller andre overføringer av verdier

- Avtaler med aksjeeiere, ledelsen og/eller nærstående

- Konserninterne transaksjoner
 

  • Proforma

- Hva er proforma

- Rettsvirkninger

- Gjennomskjæring

- Gjennomgang av HR-2018-1265-A
 

  • Rettsvernstilfeller

- Når får konkursboet bedre rett enn konkursskyldner på grunn av manglende rettsvern?  

 

Målgruppe

Advokater og fullmektiger og ellers praktikere i konkursrettsfaget.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 9. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course