Kurs

JUC er Skandinavias største leverandør av juridiske arrangementer i form av kurs, nettverk og konferanser. Fra og med 2022 tilbyr vi også juridiske kurs til norske advokater og spesialister.

JUC tilbyr grunnkurs, spesialistkurs og nyhetskurs, og alle nivåer kan godkjennes som obligatorisk etterutdanning for advokater.

Du blir undervist av ledende norske og internasjonale eksperter, som gir deg innsikt i aktuelle utfordringer og muligheter innenfor de ulike juridiske områdene. Du får praktiske verktøy til din arbeidshverdag, og et unikt innblikk i nytt lovverk og ny retts- og forvaltningspraksis.

åpne alt
  • Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom
  • Personvern fra a til å - med brush-up
  • Sanksjoner
  • Legal Project Management
  • Offentlige anskaffelser og entreprise
  • Diskrimineringsjuss
  • Varsling
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • Praktisk strafferett
  • IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter
  • Hvitvasking og terrorfinansiering
  • Arbeidstid
  • Arbeidstakers lojalitetsplikt under og etter ansettelsesforhold
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • Virksomhetsoverdragelse - Ansettelsesrettslige spørsmål
  • Innleid arbeidskraft
  • Tariffavtaler - en innføring
  • Personvern fra a til å - med brush-up
  • Norsk juss på engelsk
  • HMS - kultur generelt og sikkerhetskultur spesielt
  • Ansettelser - en innføring
  • Praktisk, kollektiv arbeidsrett
  • Diskrimineringsjuss
  • Kommunikasjon i forhandlinger
  • Varsling
  • Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • Foreldrepermisjon
  • Hvordan bli en enda bedre forhandler
  • Miljørett - i lys av EU og "Green Deal"
  • Vann- og avløpsrett
  • Entrepriserett - Nyhetskurs
  • Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom
  • Kjøp av utviklingseiendom
  • Eiendomsutvikling - fra idé til realisert prosjekt
  • Husleietvister i praksis
  • Fallgruver i bygg- og entreprenørbransjen
  • Boligkjøpstvister i praksis
  • Due Diligence på grunneiendom
  • Proptech og juss
  • Offentlige anskaffelser og entreprise
  • Entrepriserett - Innføringskurs
  • Kommunikasjon i forhandlinger
  • Ekspropriasjonsrett - innføring og oppdatering
  • MVA - eiendom fra vugge til grav
  • Vedlikeholdsansvar ved tilbakelevering
  • Spesialistkurs i entrepriserett
  • Hvordan bli en enda bedre forhandler
  • Teknisk tilstandsrapportering av næringseiendom
  • Vann- og avløpsrett
  • Utvikling av forretningsadvokater og advokatfirmaer
  • Mekling for å løse tvister
  • Etikk i fokus
  • Norsk juss på engelsk
  • Legal Project Management
  • Vitnepsykologi møter juridiske prinsipper
  • Kommunikasjon i forhandlinger
  • Hvordan bli en enda bedre forhandler
  • KroppsBråk
  • Offentlige anskaffelser - en nyhetsoppdatering
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • Konkurranserettslig compliance
  • Juristens rolle i IT-prosjekter
  • Fordypning i IT-kontrakter
  • Evaluering av tilbud - tilbudsinnlevering, tildeling og avlysning
  • Statsstøtterett - En innføring
  • Gjennomføring av mindre anskaffelser - fra A til Å
  • Gjennomføring av anskaffelser etter del II og III
  • Offentlige anskaffelser og entreprise
  • IT-kontrakter – klassiske fallgruver
  • Evaluering i offentlige anskaffelser
  • Miljørett - i lys av EU og "Green Deal"
  • Vann- og avløpsrett
  • Den private formuen på skiftet
  • Complianceutdanning - fem moduler
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • Virksomhetsoverdragelse - Ansettelsesrettslige spørsmål
  • Tvangsmidler og tvangsrealisering
  • Konkurranserettslig compliance
  • Juristen i styret og som rådgiver til styret
  • Norsk juss på engelsk
  • Sanksjoner
  • Kryptovaluta - skatt og regulatorisk
  • Varehandel - de sentrale avtaletypene
  • Proptech og juss
  • Taushetsplikt etter finansforetaksloven
  • Kommunikasjon i forhandlinger
  • Varsling
  • Praktisk kontraktsrett
  • IDD - aktsomhetsvurderinger og håndtering av tredjeparter
  • Selskapsrett - en innføring
  • Offshore-kontrakter
  • Venture capital i Norge
  • Hvordan bli en enda bedre forhandler
  • Forstå et regnskap - for advokater
  • Hvitvasking og terrorfinansiering
  • Profesjonsansvar for revisorer
  • Yrkesskadeerstatning - Innføring og oppdatering
  • Personskadeerstatning - Innføringskurs
  • Husleietvister i praksis
  • Fallgruver i bygg- og entreprenørbransjen
  • Boligkjøpstvister i praksis
  • Norsk juss på engelsk
  • Due Diligence på grunneiendom
  • Taushetsplikt etter finansforetaksloven
  • Praktisk kontraktsrett
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • Juristens rolle i IT-prosjekter
  • Fordypning i IT-kontrakter
  • Cybersikkerhet - i teori og praksis
  • Kryptovaluta - skatt og regulatorisk
  • Proptech og juss
  • IT-kontrakter – klassiske fallgruver
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • Digital markedsføring - introkurs
  • Tvangsmidler og tvangsrealisering
  • Krav fra konkursbo
  • Miljørett - i lys av EU og "Green Deal"
  • Vann- og avløpsrett
  • Statsstøtterett - En innføring
  • Ekspropriasjonsrett - innføring og oppdatering
  • Miljørett - i lys av EU og "Green Deal"
  • Vann- og avløpsrett
  • Når bedriften bruker kunstig intelligens
  • Juristens rolle i IT-prosjekter
  • Personvern fra a til å - med brush-up
  • Cybersikkerhet - i teori og praksis
  • Proptech og juss
  • Taushetsplikt etter finansforetaksloven
  • Personvern og kontroll i arbeidslivet
  • Skatt over landegrensene
  • Kryptovaluta - skatt og regulatorisk
  • Fra bokettersyn til Høyesterett
  • Moms over landegrenser
  • Proptech og juss
  • Den private formuen på skiftet
  • MVA - eiendom fra vugge til grav
  • Forstå et regnskap - for advokater
  • Complianceutdanning - fem moduler
  • Praktisk strafferett
  • Hvitvasking og terrorfinansiering
  • Tinglysning - med hovedvekt på fast eiendom
  • Offshore-kontrakter
  • Skipssikkerhetsrett
  • Mekling for å løse tvister
  • Fra bokettersyn til Høyesterett
  • Digitale bevis i sivile saker
  • Diskrimineringsjuss
  • Sikringstiltak for domstolene
  • En innføring i Luganokonvensjonen