Ansettelser - en innføring


– Etablering av ansettelsesforhold i teori og praksis

 

Utbytte

På kurset får du bl.a.:
 

 • God forståelse av pliktene og begrensningene arbeidsgiver er underlagt i forbindelse med etablering av et ansettelsesforhold
 • Dypere innsikt i den rettslige situasjonen som oppstår når et ansettelsesforhold inngår
 • En oversiktlig og pedagogisk gjennomgang av relevant lovverk og aktuell rettspraksis
 • Kompetanseoverføring, slik at du blir i stand til å kunne identifisere og håndtere de utfordringene som man kan møte før, ved og etter etablering av et ansettelsesforhold

 


Innhold

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en oversikt over, samt god forståelse av, alle aspektene ved ansettelser.

 

Kursdeltakerne vil få en innføring i relevante rettskilder, og det vil bli lagt stor vekt på relevant og aktuell rettspraksis.

 

Læring i kurs vil også basere seg på case-arbeid, slik at kursdeltakerne skal få økt kompetanse i å håndtere utfordringene som kan oppstå i forbindelse med ansettelser.

 

Emner er bl.a.:
 

 • Aktører i arbeidslivet
 • Stillingsutlysning
 • Hva kan man spørre om under intervju
 • Innhenting av opplysninger om arbeidstaker
 • Krav til ansettelseskontrakten
 • Likestilling og diskriminering
 • Adgangen til midlertidig ansettelse
 • Fortrinnsrett til stilling
 • Deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid
 • Konkurranseklausuler
 • Rett til arbeidsresultatet – immaterialrett
 • Taushetsplikt

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot alle med interesse for ansettelsesrettslige problemstillinger, herunder jurister, advokater, arbeidsgivere, tillitsvalgte og HR-medarbeidere.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 15. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course