Tariffavtaler - en innføring


- En veiviser inn i den kollektive arbeidsretten

 

Utbytte

Kurset «Tariffavtaler– en innføring» gir god veivisning inn i den kollektive arbeidsretten for jurister som trenger å ha en viss oversikt over hva en tariffavtale er og hvilke rettsvirkninger slike avtaler har. 

På kurset får du innsikt i bl.a.
 

 • Tariffavtalenes historiske bakgrunn
 • Hva som skiller tariffavtaler fra andre avtaler
 • Når en arbeidsgiver bør inngå tariffavtale, og hva bør den inneholde
 • Hva som menes med interessetvist, fredsplikt, ettervirkning og arbeidskamp
 • Hvilke rettslige konsekvenser en tariffavtale har for partene


Innhold

Med tariffavtale menes en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene.


Hva skal til for at en avtale anses som en tariffavtale, og hvilke rettslige konsekvenser får dette for avtalepartene og andre?


Vår erfaring er at mange bedrifter har et lite bevisst forhold til tariffavtaler. Når er det hensiktsmessig for arbeidsgiver å inngå tariffavtale eller for arbeidstaker å kreve det?


Emner er bl.a.:
 

 • Grunnleggende utgangspunkter
 • Tariffavtalebegrepet og typer av tariffavtaler
 • Forhandlinger om og inngåelse av tariffavtaler
 • Grenser for tariffavtalefriheten
 • Tarifftolkning
 • Tariffavtalens rettsvirkninger
 • Tariffbundethet
 • Varighet og ettervirkning
 • Ufravikelighet og tilgrensede tariffplikter
 • Fredsplikt
 • Arbeidskamp og interessetvister
 • Partenes rettsstilling under og etter arbeidskamp 
 • Tvungen lønnsnemnd
 • Løsning av rettstvister
 • Sanksjoner ved tariffbrudd

 

Målgruppe

Advokatfullmektiger, internadvokater, HR-jurister/rådgivere og andre som fra tid til annen støter på tariffavtaler.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 1. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course