Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet


– Med generell nyhetsoppdatering

 

Utbytte

Dette er et todelt kurs, hvor vi først gjennomgår og oppdaterer deg på de sentrale på nyhetene i rettsutviklingen i Norge i 2021 og hittil i 2022. Vi vil bl.a. gjennomgå utviklingstrekk, ny lovgivning og sentral lovgivning i prosess, samt ny rettspraksis. Deretter vil vi grundig gjennomgå et av de mest aktuelle problemområdene i norsk arbeidsliv, nemlig ulike tilknytningsformer og grenseflatene mellom dem.

 

På kurset får du bl.a.:
 

  • Poengtert oppdatering på de sentrale nyhetene i rettsutviklingen i 2021 og 2022
  • Grundig og praktisk gjennomgang av de sentrale tilknytningsformene, fast ansettelse, midlertidig ansettelse, innleie og oppdrag/entreprise 

 


Innhold

Du vil gjennom kurset få oppdatert kunnskap om de sentrale nyhetene som er nødvendige å kunne for alle som jobber med arbeidsrett. Videre får du et dypdykk i bruk av ulike tilknytningsformer. Vi vil legge det opp praktisk, herunder gjennomgå avtalemaler, fokusere på de spørsmålene vi ser at virksomheter og arbeidstakere sliter med. Vi har også utarbeidet en skjematisk oversikt over de ulike tilknytningsformene med anvendelsesområde, vilkår og rettsvirkning av eventuelle brudd. Denne kan benyttes som en praktisk sjekkliste ved vurdering av om tilknytningsformen som er ønsket eller valgt er lovlig.

 

Emner er bl.a.:
 

  • Poengtert gjennomgang av nyheter i rettsutviklingen i 2021 og 2022, herunder rettspraksis, lover og sentrale forskrifter, pågående lovarbeid, mv.
  • Oversikt over hovedreglene om de ulike tilknytningsformene
  • Dypdykk i vanskelige grenseflatene for bl.a. bruk av midlertidig ansettelse, innleie og oppdrag/entreprise, med gjennomgang av sentral rettspraksis, f. eks. de sentrale dommene i Høyesterett, Stendisaken, nyere praksis fra underrettene, mv.
  • Et «flytskjema» som enkelt viser reglene for de ulike tilknytningsformene - et svært godt verktøy for å identifisere hovedproblemstillinger og løsninger

 

Målgruppe

Kurset passer for alle jurister som jobber for arbeidsgivere som har behov for bruk av ulike tilknytningsformer i sin virksomhet, f. eks. midlertidig tilsetting og inneie, og advokater/advokatfullmektiger som gir råd eller prosederer saker tilknyttet fast/midlertidig ansettelse, innleie eller oppdragstakerforhold. Kurset passer både for nybegynneren og spesialisten.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 29. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course