Varsling


– mottak, identifisering og håndtering av varslingssaker

 

Utbytte

Kurset gir deg kunnskap om reglene som gjelder for mottak og vurdering av varsling samt om hvordan arbeidsgiver kan organisere en forsvarlig varslingsordning som sikrer at man håndterer og følger opp varslingssaker på en god måte.


Innhold

I Norge har arbeidsgivere hatt krav om å etablere en forsvarlig varslingsordning siden 2007. Reglene blir stadig skjerpet, og fra desember 2021 gjelder også lignende regler i EU gjennom ikrafttredelse av et eget varslingsdirektiv. Stort sett alle norske virksomheter er underlagt regelverket og trenger derfor kompetanse til å kunne håndtere varslingssaker.


Virksomhetenes håndtering av varslingssaker varierer stort i praksis. Noen håndterer sakene mer eller mindre utelukkende som del av linjen. Andre har egne varslingsråd/-utvalg. Atter andre setter mottak og håndtering ut til eksterne rådgivere. Med nytt direktiv, vil de rent interne varslingsløsningene møte nye utfordringer.


Vi skal i dette kurset gå igjennom og se nærmere på:
 

  • Regulatorisk rammeverk og krav, nasjonalt og internasjonalt, da særlig aml kap 2A og nytt EU-direktiv
  • Hva varslingsrutiner bør inneholde
  • Hvordan man kan sette opp en varslingskanal
  • Hvordan man kan gjøre ordningen kjent i organisasjonen
  • Problemstillinger knyttet til å legge til rette for anonym varsling
  • Skal eksterne aktører kunne varsle? I så fall hvem og hvordan?
  • Hvordan motta og håndtere et varsel i praksis
  • Do’s and don'ts - eskalering, arbeidsmiljø, alternative former for oppfølging
  • Kort om metode for informasjonsinnhenting, herunder intervjumetodikk

 

Målgruppe

Dette er et kurs som retter seg mot alle i linjen som har en rolle i oppfølging til varslingssaker samt de som håndterer varslingssaker i virksomheten, det være seg HR, legal, internrevisjon, Compliance eller andre.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 23. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course