Due Diligence på grunneiendom


– Hvordan finne de skjulte risikoene i grunnboken og matrikkelen

 

Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Oversikt over sentrale kilder til informasjon om eiendommer, og hvor det er mulig å finne mer informasjon
 • Oversikt over grunnboken og matrikkelens utvikling, og hvordan historien påvirker tinglysningssystemet og grunnboken i dag
 • Oversikt over lovverket og hvordan det påvirker innholdet i grunnbok og matrikkel
 • Praktisk innsikt i grunnboken og matrikkelen og informasjonen i dem
 • Praktisk innsikt i å hente og forstå informasjon om rettigheter og plikter som står beskrevet i grunnboken
 • Tips om «skjulte farer» i grunnboken


Innhold

Grunnboken og matrikkelen er oppslagsverk, som ofte nøyer seg med kryptiske henvisninger til underliggende hemmeligheter – og farer. Å lese denne koden og finne «råteksten» i kildene er essensielle evner for dem som skal vurdere risiko ved kjøp av eiendommer.

 

Kurset skal gi deltagerne en helhetlig oversikt over hvordan vi finner eiendomsinformasjon i Norge, og en praktisk oversikt over metoden for å drive «detektivarbeid» for å identifisere, innhente og vurdere heftelser som kan ha betydning for eiendommens utvikling eller salgsverdi.

 

Kurset er ment som en støtte for de som driver due diligence, men er også nyttig for de som skal vurdere prospekter for utviklingsformål eller mulige budobjekter forut for due diligence-prosessen. Kurset er egnet for både yngre og mer erfarne advokater, samt andre aktører innen eiendom.
 

Emner er bl.a.:
 

 • Kort om grunnbokens og matrikkelens historie
 • Tinglysningsloven og matrikkelloven: regler om grunnboken og matrikkelen – innhold og føring
 • Å navigere grunnboken og matrikkelen – hva finner du, hva ser du etter, hvor må du lete?
 • Risiko og konsekvenser av ukjente eller uklare rettigheter, kort om rettssituasjonen
 • Grunnboken og matrikkelens kilder, støtteinformasjon, utfordringer: praktisk søk etter gamle heftelser, eksempelsøk og veiledet søk

 

Målgruppe

Primært advokater og eiendomsutviklere som jobber med oppkjøp av eiendommer for utviklingsformål. Dessuten advokater som jobber med klassisk tingsrett/eiendomstvister og advokater og meglere som jobber med juridisk due diligence på næringseiendommer og porteføljer. Spesialistkurs med elementer av oppfriskningskurs.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 15. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course