Hvordan bli en enda bedre forhandler


– Om grunnleggende forhandlingsmetode i praksis

 

Utbytte

Etter å ha gjennomført kurset har du fått en større forståelse av hvordan du bruker metode i praksis. Du har fått redskaper til å forbedre og måle dine egne forhandlingsferdigheter og til å utvikle forhandlingsstrategier. Du vil også være i stand til å håndtere konflikter og komplekse dynamikker ved forhandlingsbordet. Målet er at du skal oppleve en betydelig forbedring av dine ferdigheter som forhandler.


Ved å delta på kurset lærer du følgende:
 

  • Hvordan forberede seg effektivt på en forhandling
  • Analysere og forstå både egne og motpartens interesser, og bruke denne kunnskap aktivt i forhandlingssituasjonen.
  • Forstå og forholde seg til det faktiske maktspillet som foregår, både åpenbart og mindre synlig
  • Bygge mer bærekraftige relasjoner til forhandlingspartnere
  • Håndtere tøffe forhandlingsmotstandere

 


Innhold

Vi har alle forhandlet siden vi nesten var nyfødte. Alle har forhandlingserfaring, men hvor mange forhandler med støtte i en erfaringsbasert metode? Som i livet ellers, kan vi alltid bli bedre med mer erfaring. Men skal vi bli virkelig dyktige, må en viss metode brukes som støtte til erfaringene.
 

JUC inviterer til forhandlingskurs hvor du får en effektiv innledning til en metodisk tenking i forhandlinger og hvordan metode brukes i praksis. Kurset er basert på den såkalte Harvard-metoden. Vi gjennomgår de tre grunnleggende sidene ved enhver forhandling:

 

  • De materielle sidene (posisjonering, innrømmelser, strategi/taktikk, etc.)
  • Kommunikasjonsprosessen
  • Den menneskelige dimensjon
     

De fleste av oss har lett for å glemme at det faktisk er de to siste punktene som ofte er de avgjørende elementer for å komme frem til en forhandlingsløsning.

 

I den første delen av kurset gjennomgår vi forskjellige sider ved Harvard-metoden, med særlig vekt på hensiktsmessig bruk av interessebaserte tankegang og det faktiske maktspillet i forhandlinger, med henvisning til flere kjente forhandlingstilfelle.
 

Den andre delen vil vies til en praktisk forhandlingscase. Deltakerne deles inn i grupper som både skal forberede forhandlinger og gjennomføre forhandlinger. Casen gjelder forhandlinger i en typisk M&A transaksjon, vedrørende salg av en norsk gründerbedrift til et større utenlandsk selskap. Erfaring eller kunnskap om dette livsområdet har ingen betydning, da det først og fremst er forhandlingsmetode som skal praktiseres.


Den siste delen av kurset er en oppsummering av forhandlingene, for å gjennomgå hvordan Harvardmetoden ble brukt i et praktisk tilfelle, eller kanskje for å oppdage hvordan en forhandlingsmetode faktisk kunne ha ledet frem til et enda bedre resultat. 


Knudtzon har gjennomført denne casen ca. 20 ganger.


Knudtzon har skrevet bøkene Å forhandle og Å selge bedriften.

 

Målgruppe

Kurset er egnet for advokater og andre som forhandler mye i sitt arbeid. Idet den praktiske casen er basert på et typisk M&A tilfelle, vil personer som arbeider innen dette område kunne ha særlig nytte av kurset.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 15. februar 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course