Foreldretvister etter barneloven


– Med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny barnelov: de mest relevante endringsforslagene 

 

Utbytte

Du vil som deltaker få en praktisk og grundig oppdatering i gjeldende regelverk for foreldretvister og foreslåtte lovendringer. Kurset vil gi deg gode tips og praktiske eksempler på hvordan du kan løse ulike barnerettslige problemstillinger, som advokat i foreldretvister. Det vil bli lagt opp til erfaringsutveksling og drøfting av problemstillinger underveis.

 

 

Kurset vil ha en praktisk tilnærming basert på kursledernes omfattende erfaring fra foreldretvister.

 


Kurset gir deg:
 

  • En grundig oppdatering og oversikt over gjeldene rett, forslagene til ny barnelov og rettsutviklingen for foreldretvistene 
  • Praktiske råd i håndtering av foreldretvister som advokat for en av foreldrene og muligheter for erfaringsutveksling

 


Innhold

Foreldretvistene omhandler rettslig prosesser om foreldreansvar, bosted og samvær for barn. Kurset vil gi deltakerne oppdatering innen gjeldende rett for foreldretvistene med fokus på Barnelovsutvalgets NOU 2020:14 Ny barnelov. Barnelovsutvalget sendte forslag til ny barnelov på høring i januar 2021 med høringsfrist 06.05.22. Det foreligger nå 200 høringssvar. Kurset vil fokusere på de mest relevante endringsforslagene for de mest sentrale tvistetemaene og prosessreglene for foreldretvistene og nyere rettspraksis.

 

Emner er bl.a.:
 

  • Prosessregler

- Forslag i NOU 2020:14
- Relevante høringsinnspill
- Nyere rettspraksis

 

  • Foreldreansvar

- Forslag i NOU 2020:14
- Relevante høringsinnspill
- Nyere rettspraksis

 

  • Fast bosted og delt fast bosted

- Forslag i NOU 2020:14
- Relevante høringsinnspill
- Nyere rettspraksis

 

  • Samvær

- Særlig om samvær med tilsyn
- Forslag i NOU 2020:14
- Relevante høringsinnspill
- Nyere rettspraksis

 

 

Målgruppe

Kurset passer for alle som jobber eller skal jobbe med saker etter barneloven, praktiserende advokater, sakkyndige, offentlige ansatte som jobber i barnevernet og familievernkontoret, jurister m.v. 

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 27. september 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course