Moms over landegrenser


– Innførsel og utførsel av varer og tjenester

 

Utbytte

Kurset gir en oversikt over regelverket på disse områdene og bruker case og enkeltsaker for å beskrive flere av problemstillingene.
 

På kurset får du bl.a.:
 

  • God innsikt i problemstillingene som oppstår ved internasjonale handelstransaksjoner
  • Kunnskap om norsk merverdiavgift i internasjonalt perspektiv
  • Kunnskap om fallgruver som må unngås


 

Innhold

Problemstillingene omkring import og eksport av varer og tjenester er erfaringsmessig utfordrende, blant annet på grunn av at mange regelverk skal håndteres samtidig (toll, merverdiavgift, bokføringsregler, skatterapportering osv.). Mange dommer og prinsipputtalelser foreligger. Samtidig sanksjoneres feil ofte med bruk av tilleggsavgift.
 

Emner er bl.a.:
 

  • Innførsel av varer B2C (business-to-consumer) og B2B (business-to-business)
  • Innførsel av fjernleverbare tjenester B2C og B2B
  • Innførsel av stedbundne tjenester B2C og B2B
  • Utførsel av varer og tjenester
  • Beskrivelse av hovedtrekk i EU-direktivet og betydningen for Norge
  • Refusjonsordninger for merverdiavgift  

 

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med problemstillinger knyttet til merverdiavgift over landegrensene – med særlig vekt på næringslivsrelaterte problemstillinger. Dette vil typisk være jurister og økonomer. Kurset passer best for personer med basiskunnskap innenfor merverdiavgift.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

mandag d 14. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course