Skatt over landegrensene


– Innførings- og oppdateringskurs

 

Utbytte

For deltakere uten spesialkompetanse i skatterett, vil kurset gi «gangsyn», det vil si evne til å identifisere skatterettslige problemstillinger som må utredes. For deltakere med bakgrunn innenfor skatterett, vil kurset gi anledning til dypdykk i sentrale problemstillinger som har vært behandlet av domstolene i Norge og internasjonalt.

 


Innhold

Mobiliteten i internasjonalt næringsliv og yrkesutøvelse øker, og det skatterettslige regelverket for å forhindre internasjonal dobbeltbeskatning og skatteunndragelse er blitt veldig viktig – og komplisert. Regelverket har vært i endring, med OECD i spissen, slik at oppdateringsbehovet er sterkt.

 

Emner på kurset er bl.a.:

  • Intern norsk rett og skatteavtalenes regler om inn og utflytting av personer og eiendeler
  • Retten til å skattlegge fysiske personers arbeid i utlandet (utlendingers arbeid i Norge)
  • Retten til å skattlegge næringsvirksomhet som utøves i et annet land enn hjemstaten
  • Retten til å skattlegge kapitalinntekter over landegrensene
  • Tvisteløsning i skatteavtalesaker og tolkning av skatteavtaler

 

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er yrkesutøvere som arbeider med grenseoverskridende skattespørsmål, og er tilpasset både deltakere som ikke har kompetanse i skatterett og deltakere med bakgrunn innenfor internasjonal skatterett.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 25. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbufféPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course