Kvalifisering i offentlige anskaffelser


– Kvalifisering og prekvalifisering av tilbydere

 

Utbytte

Dette spesialistkurset i offentlige anskaffelser gir deg en god forståelse for kvalifikasjonsprosessen ved en anskaffelse. Når kurset er avsluttet vil du være i stand til å lage kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier tilpasset den enkelte anskaffelsen og ha god kjennskap til reglene for evaluering av tilbydernes søknader/tilbud opp mot disse kravene. Du vil også ha god kunnskap om avvisningsreglene som gjelder for forhold ved leverandøren.


På kurset får du bl.a.: 
 

 • En god forståelse for kvalifikasjonsprosessens ulike elementer
 • Opplæring i å lage kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier tilpasset den enkelte anskaffelsen
 • Ha god kjennskap til reglene for evaluering av tilbydernes søknader/tilbud opp mot disse kravene
 • Oversikt over den viktigste praksisen rundt kvalifikasjonsprosessen og kvalifikasjonskrav
 • Oversikt over avvisningsreglene som gjelder for forhold ved leverandøren

 


Innhold
 

 • Kvalifikasjonsfasen:
  • Formålet med kvalifiseringsprosessen
  • Lovlige kvalifikasjonskrav: Hvilke kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjonskrav kan oppdragsgiver stille?
  • Hvordan formulere gode kvalifikasjonskrav?
  • Tolkning av kvalifikasjonskrav
  • ESPD-skjemaet
  • Oppdragsgivers evaluering av kvalifikasjonskravene
   • Skjønnsfriheten
   • Rett og plikt til avklaringer
   • Evaluering av referanser
  • Leverandørens rett til å støtte seg på andre aktørers ressurser og begrensninger i denne retten
  • Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren
  • Etterprøvbarhet: plikt til dokumentasjon av kvalifikasjonsfasen
 • Prekvalifisering av tilbydere:
  • Når prekvalifisering kan og bør benyttes
  • Lovlige utvelgelseskriterier: hvilke krav stilles til at utvelgelseskriteriet skal være lovlig?
  • Evaluering og utvelgelse av deltakere
  • Begrunnelsesplikt

 

Målgruppe

Innkjøpere, jurister og andre spesialister som arbeider med offentlige anskaffelser.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 24. mai 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course