Mekling for å løse tvister


– Slik løser du saken på nøytral grunn

 

Utbytte
Mellom seg har kursholderne meklet over 1000 timer, og på kurset vil du få kunnskaper og ferdigheter som er forankret i teori og testet i felt. Kurset vil gå gjennom hele meklingsprosessen, fra konflikt til avtale. Du vil få en gjennomgang av reglene som gjelder for mekling, samt en praktisk innføring i hvordan man går frem med en interessebasert tilnærming for å løse tvister gjennom mekling. På kurset vil du også lære om mekling på digitale flater, samt om konflikthåndtering og forhandlingsteknikker. Kurset veksler mellom tradisjonell kursundervisning, gruppearbeid, praktiske øvelser og rollespill.

 

På kurset får du bl.a.:

 • Dypere innsikt i hva mekling er og hvorfor det er et godt alternativ til å løse tvister.
 • Praktiske teknikker illustrert gjennom eksempler som gjør deg bedre rustet til å mekle selv eller delta i mekling som advokat eller sakkyndig
 • Kunnskap om digital mekling
 • Lære om konflikthåndtering og hvordan konflikter påvirker mennesker
 • Innsikt i forhandlingsteknikker


Innhold

Mekling er en stadig mer populær tvisteløsningsmekanisme. Både rettsmekling og utenrettslig mekling brer om seg. Gjennom mekling vil parter kunne jobbe for å finne en omforent løsning på sin tvist fremfor å overlate avgjørelsen til en dommer. Mekling er også mer skånsomt og effektivt enn en rettslig prosess. Lovgiver har siden tvisteloven trådte i kraft i 2008 ønsket at mekling skal være et alternativ som tar unna for trykket på domstolssystemet. Endelig er mekling blitt så utbredt at lovgivers ønske er i ferd med å gå i oppfyllelse!
 

Emner er bl.a.:

 • Hva er mekling? Både rettsmekling og utenrettslig mekling
 • Konflikthåndtering, hva bør aktører tenke på når man har å gjøre med parter i konflikt?
 • Deeskalering, bygge tillit og kommunikasjonsteknikker
 • Hvordan gjennomføre meklinger i praksis
 • Mekling på digitale plattformer
 • Aktører som deltar i mekling - rolleforståelse for advokatene
 • Verktøy for å komme frem til bærekraftige og håndhevbare avtaler

 

Målgruppe

Kurset er hovedsakelig rettet mot advokater og jurister med interesse for mekling, samt for meklere som ønsker faglig påfyll i sitt virke som mekler. Kurset er også relevant for andre faggrupper som ønsker å få kunnskap og innsikt i hva mekling er, og hvordan man kan benytte kunnskap om mekling i sitt daglige arbeid.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

torsdag d 13. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course