Miljørett - i lys av EU og "Green Deal"


– Utviklingen av den europeiske miljøretten i lys av EUs «Green Deal»

 

Utbytte

Hovedformålet med kurset er å gi et overblikk over utviklingen på miljøområdet i EU og sette deltakerne i stand til å orientere seg i regelverket og til identifisere regelverksendringer/trender som er særlig relevant for den enkelte deltakers arbeidssituasjon.

 

Kurset omhandler bl.a.:

 • Faglig oppdatering på foreslåtte og kommende regelverk fra EU.
 • Innsikt i og gjennomgang av hovedtrekkene i EUs «Green Deal», og de underliggende strategiene og handlingsplanene
 • Gjennomgang av de sentrale regelverksforslagene fra EU på miljø- og produktområdet.
 • Gjennomgang av hvilke regelverksendringer som forventes fremover
 • Gjennomgang av EUs taksonomi og den videre utviklingen av denne

 

Innhold

Kurset er delt inn i tre deler:

 

Del I – Oversikt

 

Oversikt over den politiske og strategiske utviklingen i lys EUs Green Deal, hvor de sentrale strategiene og handlingsplanene gjennomgås og omtales, blant annet:

 • Handlingsplanen for Sirkulærøkonomi
  • Strategi/initiativ for bærekraftige produkter
 • EU Standardiseringsstrategi
 • EU Kjemikaliestrategi
 • EUs strategi for biologisk mangfold og jord
 • EUs Skogstrategi

 

Del II - Regelverk

 

Nye forslag til regelverk og endringer til eksisterende regelverk, blant annet:

 • Direktiv om styrking av forbrukerrettigheter i det grønne skiftet
 • Ecodesign – direktivet
 • Forordning mot grønnvasking
 • Avfallstransportforordningen
 • Miljøkriminalitetsdirektivet
 • Byggvareforordningen
 • Bygningsenergidirektivet
 • Med mer

 

Del III - Taksonomien

 

En viktig del av EUs Green Deal er å sikre kapital til det grønne skiftet i form av å vri mer kapital mot bærekraftige investeringer. Del III er siktet inn mot en fremstilling av EUs regelverk på dette herunder:

 • Forordning nr. (EU) 2020/852 (Taksonomiforordningen)
 • Forordning (EU) 2019/2089
 • Nytt forslag til Non Financial Reporting Directive ((COM/2021/189 final), med senere endringer gjennom 2019/1937 og (COM(2022) 71 final)

 

Målgruppe

Kurset er rettet mot jurister i offentlig og privat sektor som ønsker en innføring og oversikt over utviklingen innenfor europeisk miljørett i lys av «Green Deal».

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

torsdag d 16. februar 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course