Når bedriften bruker kunstig intelligens


– Jussen i kjøp, innplassering og bruk av verktøy som lærer selv

 

Utbytte

På kurset får du bl.a.:

  • En grunnleggende innføring i maskinlæringssekvenser, KI-baserte systemer og reguleringsbehov som oppstår når disse tas i bruk
  • En introduksjon til kontraktsteknikk for KI-basert programvare
  • En forståelse av ulike former for data – treningsdata, strukturert og ustrukturert data, store datastrømmer, tingenes internett – og selvsagt personopplysninger
  • Et overblikk over problemstillinger knyttet til kjøp og salg av data – mer enn bare «bias»
  • En introduksjon til problemstillinger som oppstår når systemet lærer på «live» datastrømmer etter idriftssetting
  • En innføring i KI-reguleringens inndeling i høyrisiko til lavrisiko KI, samt prinsippene for hvordan fastsette ansvaret for KI som gjør skade


Innhold

I følge Statistisk sentralbyrå brukte 1 av 10 norske bedrifter kunstig intelligens-teknologi i løpet av 2021.


KI og tingenes internett er dessuten en sentral del av EUs strategi for en digital fremtid, og det pågår lovgivningsprosesser som dekker datalagring, dataflyt over grensene, rettighetsregulering av data. Et utkast til forordning om kunstig intelligens nettopp har vært på høring.
 

Men hva er slik teknologi, hvordan kjøper man slike systemer, og hva blir konsekvensene dersom selvlærende systemer gjør skade?
 

Emner er bl.a.:

  • Hva er spesielt ved KI-baserte systemer, og hvor godt passer dagens kontraktsformer på slik software?
  • Treningsdata og hvordan håndtere systemets tilgang til bedriftens datastrømmer når det settes i drift
  • Innkjøpsprosessen: Hvordan kjøpe KI på en måte som sikrer at den gjør det den skal – og bare det den skal
  • Noen særlige tema: Mangel ved KI og KI som gjør skade

 

Målgruppe

Kurset er beregnet for deg som arbeider med IT-innkjøp og som kan komme til å kjøpe KI-baserte systemer, deg som leverer slike systemer, samt andre som er interessert i en praktisk innføring i reguleringen av kunstig intelligens.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 18. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course