Offentlige anskaffelser - En innføring


Utbytte

På dette kurset får du kunnskap som gjør deg i stand til å gjennomføre enklere anskaffelser.
 

Emner er bl. a.:
 

 • Oppbyggingen av regelverket
 • Betydningen av de grunnleggende prinsippene i regelverket og hvordan disse innvirker på gjennomføringen av anskaffelser
 • Hvordan beregne en anskaffelses verdi
 • Reglene for de mest brukte prosedyreformene. Du vil kjenne til hvordan gjennomføre en tilbudskonkurranse med dialog, en anbudskonkurranse med forhandlingsforbud og en konkurranse med forhandling. Videre vil du ha kunnskap om de viktigste forskjellene mellom prosedyreformene og hvilke forhold som bør tas i betraktning ved valg av prosedyreform.
 • Grunnleggende kunnskap om regler for evaluering av tilbud, herunder når tilbud må avvises
 • Hvilke krav som stilles til behandling av klager
   


Innhold

Regelverket om offentlige anskaffelser er sammensatt og alle som arbeider med offentlige anskaffelser trenger en grunnleggende kunnskap om regelverkets formål, oppbygging og prinsipper. Dette kurset fokuserer på å gi en innføring i regelverket ved å fokusere på prosedyrer for ulike type anskaffelser og grunnleggende regler om hvordan beregne verdien av anskaffelsen for derigjennom å kunne plassere anskaffelsen i riktig del av regelverket, hvordan gjennomføre konkurranser fra kunngjøring til kontraktstildeling gjennom regler om kunngjøringsplikt, valg av prosedyre, håndtering av tilbudene mv.
 

Kurset er praktisk vinklet og fokuserer på praktiske råd ved gjennomføring av en anskaffelse samtidig som de viktigste grunnreglene gjennomgås.

 

Emner er bl.a.:
 

 • Formålet med regelverket
 • De viktigste grunnprinsippene
 • Terskelverdier og beregning av anskaffelsens verdi
 • Regelverkets ulike deler
 • Anskaffelsesprosedyrene: tilbudskonkurranse, anbudskonkurranse, konkurranse med forhandling
 • Konkurransegrunnlagets funksjon og innhold
 • Kvalifisering av tilbydere
 • Tildelingskriterier og evaluering av tilbud
 • De viktigste avvisningsreglene
 • Gjennomføring av dialog eller forhandlinger
 • Tildeling av kontrakt
 • Behandling av klager fra leverandører
   

 

Målgruppe

Kurset er et innføringskurs og passer for innkjøpere og andre som ønsker en innføring i regelverket for offentlige anskaffelser.
 

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 26. april 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris

5 500

 

 

Course