Offentlige anskaffelser og entreprise


- Typiske fallgruver

 

Utbytte

 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Kunnskap om de delene av regelverket som er relevant for entreprise- og rådgiveranskaffelser
 • Kunnskap om de typiske utfordringer som foreligger ved gjennomføring av slike anskaffelser og om hvordan man skal unngå typiske fallgruver


 

Innhold

Bygge- og anleggsanskaffelser står for en stor andel av de tvister som bringes inn for domstolene og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).


I dette kurset skal vi se nærmere på de typiske anskaffelsesrettslige problemstillingene som reises i anskaffelser relatert til bygg- og anleggssektoren. Fokuset vil være på de feil som erfaringsmessig begås ved gjennomføring av konkurranser om totalentrepriser, utførelsesentrepriser, rådgiverkontrakter og prosjekt- og byggelederkontrakter. 


Aktuelle tema som vil behandles er:
 

 • Ulike konkurranseformer med fokus særlig på anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling
 • Fastsettelse og tolkning av krav i konkurransegrunnlaget (kvalifikasjonskrav, tekniske minstekrav og kontraktskrav), med eksempler fra konkurransegrunnlag fra Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR
 • Vanlige tildelingskriterier i bygg- og anleggsanskaffelser, herunder særlig praksis og erfaringer knyttet til miljøkriterier
 • Avvik, når avviket er vesentlig, og hvordan man bør gå frem når et tilbud avviker fra de krav konkurransegrunnlaget stiller.  Avvik og vesentlige avvik i entrepriseanskaffelser, slik som forbehold knyttet til:
  • grunnforhold
  • reguleringsplan
  • valutaforbehold
  • kravspesifikasjon og kontrakt
 • Forbudet mot vesentlige endringer og forholdet til endringsreglene i NS-kontraktene


I gjennomgangen vil vi ta utgangspunkt i eksempler fra rettspraksis/klagenemndas praksis, samt egen advokathverdag. 

 

Målgruppe

Kurset passer for aktører som anskaffer eller deltar i anskaffelser av bygge- og anleggsoppdrag i en profesjonell sammenheng, herunder: Offentlige byggherrer (prosjektledere, innkjøpere og internjurister), entreprenører (tilbudsansvarlig, prosjektledere, internjurister), rådgivere og prosjektledere som anskaffer på vegne av andre, for eksempel konsulentfirmaer som foretar anskaffelser på vegne av det offentlige.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 1. juni 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris

5 500

 

 

Course