Personaloppfølging i praksis


– Styringsrett, sykefraværsoppfølging, oppsigelse, håndtering av varsler

 

Utbytte

Styringsretten setter rammene for ansettelsesforholdet, men hvor godt kjenner du handlingsrommet styringsretten gir, og når skal eller bør det brukes? Kurset gir deg kunnskap om det rettslige rammeverket for personaloppfølging samt konkrete tips om hvordan slike saker bør saksbehandles. Vi setter søkelys på de problemstillingene som oftest gir de ansettelsesrettslige praktikere utfordringer.


På kurset får du innsikt i bl.a.:
 

 • De rettslige rammene for personaloppfølging
 • Hvordan du best følger opp ansatte som ikke leverer som avtalt
 • Hvordan du best følger opp langvarig sykefravær
 • Hvordan du håndterer vanskelige varslingssaker
 • Tips til behandling av saker


Innhold

Et arbeidsforhold er en kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsforholdet kjennetegnes ved at arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon mot lønn.

Styringsretten er en grunnleggende forutsetning for ethvert arbeidsforhold. I kraft av styringsretten skal arbeidsgiver blant annet følge opp at arbeidstakerne utfører sine arbeidsoppgaver på en god måte, og tilrettelegge for at sykemeldte skal kunne beholde jobben eller få et passende arbeid. Dersom oppfølgingen eller tilretteleggingen ikke lykkes, vil dette i ytterste konsekvens gjøre det nødvendig å avslutte arbeidsforholdet.

Fra tid til annen vil arbeidsgiver kunne motta en varsling, som må saksbehandles på en forsvarlig måte. Hvordan håndteres en varsling slik at det ikke fører til en konflikt som ender i en personalsak? Dersom arbeidsgiver trår feil kan kostnadene bli store, både menneskelig og økonomisk.
 

Du lærer blant annet:
 

 • Personaloppfølging
 • Hvordan gå frem ved oppsigelse
 • Hvilke saksbehandlingsrutiner man bør ha for behandling av varsler
 • Hvordan varslers og omvarsledes rettigheter varetas, herunder kontradiksjon
 • Hvordan et kritikkverdig forhold defineres
 • Hvordan saksbehandlingen kan avsluttes, og hvem som har krav på å få vite konklusjonen av undersøkelsene

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er alle som kommer i befatning med arbeidsrettslige spørsmål, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Kurset er velegnet for jurister, HR-ansatte og ledere.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 4. mai 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris

5 500

 

 

Course