Personskadeerstatning - Innføringskurs


- Med nyhetsoppdateringer

 

Utbytte

Dette grunnkurset vil gi deg et verktøy til å identifisere, strukturere og håndtere grunnleggende spørsmål relatert til de mest praktiske ansvarsområdene innen personskaderetten. Kurset er praktisk lagt opp, med integrerte oppgaver og solid kursmateriale.


Innhold

Hvert år skades en rekke personer i trafikken, på arbeidsplassen eller i norske helseforetak, og hendelsene kan påføre fysiske og/eller psykiske skader. Skadene kan resultere i inntektstap og merutgifter, samt ikke-økonomiske tap som redusert livsutfoldelse. Spørsmål som da foranlediges er om det overhodet er grunnlag for å kreve erstatning – og i så fall: hvor mye kan skadelidte kreve når erstatningen skal utmåles.

 

Moderne personskadeerstatningsrett er ferskvarepreget, idet det stadig avsies en rekke dommer og andre avgjørelser som konkretiserer, nyanserer og justerer gjeldende rett. Kurset vil ta for seg de tre grunnvilkårene for erstatning, og derfor belyse sentrale ansvarsgrunnlag, kravet til årsakssammenheng og bevisvurderingen og grunnleggende prinsipper for erstatningsutmålingen.
 

Emner er bl.a.:
 

  • Oversikt over erstatningsrettens kronologi og grunnleggende begreper
  • Forholdet til trygderett og forsikringsrett – og sammenhenger mellom kompensasjonssystemene i Norge
  • Bilansvaret: virkeområdet, ansvarsmodeller og særlig om gjer-kriteriet slik dette er presisert og utviklet gjennom høyesterettspraksis
  • Yrkesskadeansvaret: generelle inngangsvilkår, med utdypinger av arbeidsulykkebegrepet
  • Generelle prinsipper om årsakssammenheng og bevis
  • Særlig om årsaksvurderinger ved vanskelig konstaterbare skader
  • De fire grunnleggende utmålingsprinsippene
  • Gjennomgang av de enkelte erstatningspostene
  • Kort med avkortning på grunn av skadelidtes medvirkning

 

Målgruppe

Advokatfullmektiger/advokater, saksbehandlere, dommere, medisinsk sakkyndige og andre som arbeider med personskadesaker og som ønsker en innføring eller oppfriskning.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 25. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course