Proptech og juss


– Hvordan håndtere juridiske problemstillinger knyttet til ny teknologi og nye forretningsmodeller i eiendom

 

Utbytte

Kurset vil gi en oversikt over de juridiske utfordringene man står overfor i eiendomsbransjen med tanke på teknologi. Det er lett å trå feil ved rådgivning innen nye konsepter, og kurset vil gjøre deltakerne klare til å håndtere klientenes nye spørsmål i en ny hverdag. 

 

På kurset får du bl.a.:

 • Viten til juridisk å kunne takle de utfordringene som man møter i implementeringen av co-living og co-owning, herunder forholdet til eiendomsmeglerloven, burettslagslova, eierseksjonsforhold, bustadoppføringslova, mva, husleieloven mv.
 • Dypere innsikt i vurdering av nye bokonsepter som leie til eie eller deleie
 • En forståelse av regelverk for co-working og nye hybride kontorløsninger, herunder forholdet til avtale-maler, husleieloven, plan- og bygningsrettslige spørsmål, mva mv.
 • Verktøy til å håndtere spørsmål om personvern og GDPR
 • Overblikk over relevante ESG-regler og hvordan proptech påvirkes av bærekraftskrav
 • Nye finansieringsmodeller, som crowd-funding mv.
 • Faglig oppdatering på eksisterende og kommende konsepter og utviklingen bransjen står overfor  


Innhold

Eiendomsbransjen er i endring og advokater må forholde seg til en ny virkelighet i sin rådgivning.

 

Når det gjelder implementering av nye boformer, co-working, smarte bygg mv. ligger jussen bakpå, og det er ikke alltid like enkelt å løse problemstillinger som dukker opp. Kurset gir en unik innsikt i praktiske problemstillinger som stadig dukker opp, men som det er skrevet lite om.
 

Emner er bl.a.:

 • Nye konsepter i eiendom og viktige forhold til burettslagslova, bustadoppføringsloven, eierseksjonsloven, plan- og bygningslova, husleieloven, eiendomsmeglerloven mfl.
 • Håndtering av hybride kontormodeller og co-working,
 • Nye boformer og modeller for bostart
 • Personvern og GDPR ved smarte bygg
 • Nye finansieringsmodeller
 • Delingsøkonomi

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er advokater, beslutningstakere i eiendomsselskaper og andre som har behov for å vite mer om juridiske muligheter og fallgruver innen eiendom og teknologi.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 16. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj



Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course