Rådgivning av selskaper i økonomisk krise


Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Verktøy til å rådgi selskaper i krise
 • Verktøy til å forhandle med kreditorer på selskapets vegne
 • Innsikt til å kunne skille mellom avtaler som vil stå seg i en konkurs og ikke
 • Kunnskap til å kunne rådgi styrer om styreansvar


Innhold

Økonomiske kriser kan treffe alle selskaper. De siste årenes pandemi viser hvor raskt endringer kan skje, og at det er nødvendig for styret å ha et bevisst forhold til hva man skal foreta seg dersom det oppstår forhold som setter selskapets levedyktighet i fare. Når krisen inntreffer er det en rekke forhold styret må foreta seg for å sikre selskapets overlevelse. Det er også en rekke forhold et styre ikke kan gjøre uten at det er fare for at det senere fremmes ansvarskrav overfor styremedlemmene.
 

Foruten ovennevnte forhold, vil kurset blant annet se nærmere på gjennomføring av forhandlinger med kreditorer og hvilke løsninger som kan oppnås, samt hvilke avtaler som vil kunne omstøtes dersom konkurs likevel ikke er til å unngå.
 

Kurset har et gjennomgående fokus på hvordan selskapet kan innrette seg når en økonomisk krise inntreffer, samt hvordan selskapet kan sikre sine interesser uten at styrets medlemmer risikerer å komme i styreansvar i ettertid. Kurset gjennomgår selskapets reaksjon på en økonomisk krise, samt hvordan rådgiver kan bidra til å få selskapet gjennom krisen og unngå konkurs. Kurset gjennomgår blant annet også hvordan forhandlinger med kreditorene kan gjennomføres; både uhjemlet og etter rekonstruksjonsloven, samt hvilke avtaler selskapet kan inngå forut for konkurs uten å risikere at avtalen omstøtes etter konkursåpning.  

 

Emner er bl.a.:
 

 • Selskapets forhold til krisehåndtering og styrets rolle
 • Rådgivning av et selskap i krise: Nærmer om styreansvar
 • Forhandlinger med kreditorene
 • Hvilke avtaler som vil kunne omstøtes / ikke omstøtes
 • Overdragelse av virksomhet før eller etter konkurs?
 • Skattemessige muligheter ved styrt avvikling
 • Avviklede selskapers ansvar for udekkede forpliktelser

 

Målgruppe

Kurset er tilpasset advokater og jurister som arbeider med konkurs og insolvensrelaterte problemstillinger, samt rådgivning til selskaper i krise generelt.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 27. september 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course