Sanksjoner


– Hvordan sanksjoner påvirker norske virksomheter på kort og på lang sikt

 

Utbytte

Kurset gir et overblikk over sanksjonslanskapet som det ser ut akkurat nå, og hvilke implikasjoner det får for ulike typer virksomheter. Vi ser også på hvordan de valg vi treffer nå kan komme til å påvirke virksomhetens omdømme fremover. Det vil være rik mulighet for å stille spørsmål og drøfte konkrete problemstillinger og utfordringer underveis.


Innhold

Hva er sanksjoner, hva er formålet med sanksjoner og hvilke typer sanksjonsregimer må norske virksomheter forholde seg til?

 • Geografiske sanksjoner - overordnet oversikt 
  • Finansielle sanksjoner
  • Sanksjoner mot individer og selskaper - hvordan fungerer de? Fokus på EU lister 
  • Dual use og eksportkontroll vs sektorielle sanksjoner 
 • Rettslige problemstillinger 
  • Frysplikten
  • Stille penger eller formuesgoder til rådighet for sanksjonerte personer / selskaper: unntak for grunnleggende behov / forfalte forpliktelser mm, rapporteringsplikt
  • Straffebestemmelse
 • Omdømme 
 • Hvordan sanksjoner mot listeførte personer kan treffe norske virksomheter? 
 • Praktiske caser og problemstillinger i lys av de innførte sanksjonene

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot medarbeidere i norske virksomheter som skal orientere seg i et komplekst sanksjonslandskap og som skal treffe viktige beslutninger om hvordan virksomheten skal agere i dette landskapet. Kurset er også tenkt som en støtte til rådgivere som yter sanksjonsrådgivning til virksomheter. Relevante avdelinger er compliance, økonomiavdelinger, innkjøpsavdeling, juridisk team, salgsavdeling.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

3,5

 

Dato

mandag d 7. november 2022

Kl 09:30 - 12:30

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

3 995