Taushetsplikt etter finansforetaksloven


– Grundig gjennomgang av reglene om taushetsplikt i finansforetaksloven og relevante behandlingsgrunnlag i GDPR

 

Utbytte

Etter kurset vil du ha solid kunnskap om taushetspliktreglene og relevante behandlingsgrunnlag i GDPR. Du vil kunne manøvrere i de kompliserte reglene om taushetsplikt og hvilke behandlingsgrunnlag som kan være aktuelle når du behandler kundeopplysninger.
 

Taushetspliktreglene har på en måte kommet i skyggen av GDPR. Taushetsplikt er imidlertid viktig for alle som arbeider i finans, og de er kompliserte og regulerer mange ulike situasjoner.


Finansforetak innhenter og har tilgang til mange opplysninger om sine kunder. I lov om finansforetak fra 2015 reguleres hvordan finansforetak kan behandle slike kundeopplysninger. Reglene setter blant annet rammer for hva opplysningene kan brukes til, hvem som kan få tilgang til opplysningene og om et finanskonsern kan dele slike opplysninger innad i konsernet. Kurset vil både gi deg solid innsikt i nye reglene om taushetsplikt og kunnskap om hvilke behandlingsgrunnlag som kan være aktuelle ved behandling av kundeopplysninger i forsikring og bank.


Utbytte

På kurset får du en grundig innføring i bl.a.:
 

 • Hva taushetsplikt innebærer
 • Sentrale hensyn bak reglene om taushetsplikt
 • Hvilke opplysninger som er underlagt taushetsplikt og hvilke opplysninger som ikke er taushetsbelagt
 • Hvem taushetsplikten gjelder overfor
 • Hvilke ansatte og samarbeidspartnere som kan gis tilgang til kundeopplysninger
 • I hvilke tilfeller foretaket har adgang eller plikt til å utlevere kundeopplysninger til andre finansforetak, samarbeidspartnere eller offentlige myndigheter
 • Adgangen til å utveksle kundeopplysninger i et finanskonsern eller i en samarbeidende finansgruppe

 

Innhold

Kurset vil ta deg gjennom en rekke praktiske situasjoner hvor taushetsplikt er et tema. For eksempel:
 

 • Begrepet «forretningsmessige eller personlige forhold»
 • Hvem må anses som «uvedkommende»
 • Hvem som har tjenstlig behov for kundeopplysninger
 • Behandling av kundeopplysninger i eget foretak
 • Behandling av kundeopplysninger i et konsern
 • Behandling av kundeopplysninger mellom samarbeidende finansforetak
 • Plikten til å utlevere kundeopplysninger
 • Adgangen til å utlevere kundeopplysninger
 • Er et kundeforhold i bank og forsikring et personlig klientforhold?
 • Konsekvenser ved brudd på taushetsplikt
 • Samtykke, avtale og berettiget interesse som behandlingsgrunnlag

 

Målgruppe

Alle som arbeider i forsikring og bank. Fortrinnsvis jurister og advokater, men også andre som har arbeidsoppgaver hvor taushetsplikt har betydning. Kurset er også aktuelt for advokater som har oppdrag som involverer forsikring eller bank.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 16. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course