Tvangsmidler og tvangsrealisering


- om midlertidig sikring, utlegg og tvangssalg

 

Utbytte

Dette kurset vil gi deg en systematisk gjennomgang av reglene om midlertidig sikring (arrest og forføyning), utlegg og tvangssalg.

 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Dypere innsikt i reglene som gjelder sikring og realisering av pengekrav
 • En forståelse av forskjellen mellom de midlertidige virkemidlene og utlegg/tvangssalg
 • Kunnskap til å håndtere de ulike stadiene av prosessen
 • Faglig oppdatering med fokus på rettspraksis
 • Kjennskap til enkelte særlige problemstillinger, f.eks. beviskrav og proforma


Innhold

Reglene om midlertidig sikring, utlegg og tvangssalg er praktiske virkemidler på det sivile området. Tvangsmidlene brukes for å inndrive pengekrav eller oppfylle en handle- eller unnlatelsesplikt, der dette ikke skjer frivillig.

 

Virkemidlene er strengt lovregulert, både på det prosessuelle og materielle området. Vår erfaring er at det kreves detaljert kunnskap om regelverket, for å oppnå gode løsninger og resultater.  

 

Kjennskap til regelverket gjør at virkemidlene kan brukes mer effektivt, samtidig som man ivaretar interessene til både skyldner og kreditor.

 

Kurset vil gi deg en innføring i vilkårene for arrest og midlertidig forføyning. Det vil også gi en oversikt over de viktigste reglene som gjelder utlegg og tvangssalg.

Enkelte særlige spørsmål vil også bli gjennomgått, bl.a. varslingsregler, rettsvern, proforma, prioritet, klage og domstolsbehandling.

 

Emner er bl.a.:
 

 • Forskjellen mellom midlertidige virkemidler og utlegg
 • Vilkår for arrest/midlertidig forføyning
 • Klageregler
 • Beviskrav
 • Proforma  
 • Prioritetsregler

 

Målgruppe

Kurset er tilpasset advokater og jurister som trenger en innføring i tvangsinnfordring, arrest/midlertidig forføyning og tvangsrealisasjon, men med fokus på enkelte særlige problemstillinger. Kurset kan derfor ha interesse også om man har kjennskap til virkemidlene fra før.  

 

Kurset vil være aktuelt om du jobber med bobehandling, restrukturering eller innfordring av pengekrav.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 19. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course