Utvikling av forretningsadvokater og advokatfirmaer


– Hvordan skal advokater og ledere skape vekst og lønnsomhet?

 

Utbytte
 

På kurset får du bl.a.:
 

 • Innsikt i best practice fra vellykkede firmaer i Norge og utlandet, herunder også noen lærdommer fra kompetansebedrifter i andre relevante bransjer
 • Forståelse for hvordan ulike ledere, roller, kompetanser og grupper kan og må samordnes dersom ambisiøse målsettinger skal nås
 • Innspill på hvordan du kan sikre en bedre karriereutvikling ved å vektlegge prosesser og arbeidsmetoder som tjener både egne og firmaets interesser


Innhold

Overraskende mange gode jurister opplever overgangen til å bli en vellykket forretningsadvokat som utfordrende og en rekke partnere erkjenner at deres største forbedringsområder er de kommersielle, eller deres rolle som ledere, ikke som jurister. Samtidig er det overraskende store utviklingsforskjeller mellom tilsynelatende like firmaer.

Partnerstyrte kompetansebedrifter er komplekse, med meget dyktige individer som sammen skal oppnå ønskede resultater for seg selv og for firmaet. Kurset tar for seg viktige metoder og løsninger for å forbedre strategiarbeid, arbeid med markedet og klienter, samt organisatoriske og operasjonelle forhold.
 

Som deltaker vil du bli bevisstgjort på ulike faktorer og ikke-alltid synlige svakheter som kan hemme utviklingen i et advokatfirma på kort og/eller lang sikt. Med bakgrunn i erfaringer fra ledende mellomstore og store firmaer vil du vil få bedre innsikt i hva som fungerer godt og må jobbes hardt med, og hva som bør endres for å oppnå økonomisk utvikling, men også en videreutvikling av de ansatte, kulturen, firmaets renomme og attraktivitet i markedet.


 

Emner er bl.a.:
 

 • Særlige utfordringer for partnerstyrte kompetansebedrifter
 • Rolleforståelse innad i firmaet og utad i markedet, herunder organisering og ledelse og måleparameter
 • Utvikling fra jurist til advokat til forretningsadvokat
 • Vekst, inntjening og trivsel – hvordan balansere ulike målsettinger?
 • Valg og gjennomføring av en klient- og tjenestestrategi på ulike nivåer
 • Hvordan lykkes med varemerkebygging og markedsarbeid? Roller, metoder og samspill mellom advokater og markedsavdelingen
 • Salg – fra kontakt til kontrakt – «what works best?»
 • Relasjonsbygging og service – advokatens viktigste oppgaver?
 • Saks- og ressursstyring – nøkkelen til god lønnsomhet
 • Hvorfor vekst, lønnsomhet og best practices krever en profesjonell administrasjon
 • Internasjonale strategivalg – fusjon, nettverk, best friends eller annet?
 • Fordeler og ulemper med ulike partnermodeller og måleparameter

 

Målgruppe

Styremedlemmer, partnere, senioradvokater og stabsledere i forretningsadvokatfirmaer.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

 

Dette kurset går under kategorien ikke-juridiske timer. I følge Advokatforeningens regler for etterutdanning kan man få godkjendt opptil 25 ikke-juridiske timer i løpet av en etterutdanningsperiode. 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

onsdag d 12. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjbuffé


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

7 500