Vann- og avløpsrett


– Utbygging av kommunalt vann og avløp og utfordringer i forbindelse med klimaendringer og økt nedbør

 

Utbytte

Kurset belyser relevante problemstillinger kommunene står overfor i forbindelse med etablering og oppgradering av vann- og avløpsanlegg. Kurset er innrettet slik at du som deltaker får god forståelse for sammenhengen mellom regelverkene. Videre vil kurset gå nærmere inn på særskilte problemstillinger som reises i forbindelse med anskaffelses- og kontraktsfasen ved å gjøre kommunen sikrere i valg av kontraktsvilkår og gjøre prosjektene mindre konfliktfylte/unngå tvister. 


Innhold

Stort vedlikeholdsetterslep og klimaendringer med videre gjør at det er store behov for opprusting av det norske vann- og avløpsnettet. I dette perspektivet er det behov for kunnskap og innsikt i rammeverket som regulerer helt grunnleggende funksjoner i dagens samfunn. 

 

Emner er bl.a.:
 

Del 1 – Offentlig rettslige rammebetingelser:

 • Rammebetingelser i forurensningsloven
 • Rammebetingelser i vann- og avløpsanleggsloven
 • Rammebetingelser i vannforskriften og vannressursloven
 • Status om nytt avløpsdirektiv fra EU

 

Del 1 tar nærmere for seg relevante krav og rammebetingelser i de sentrale lovverkene på området, og ser blant annet nærmere på kommunens ulike roller, eierskapsbegrensningene, samt relevant rettspraksis og relevante tolkningsuttalelser.

 

Del 2 – Plan- og bygningsloven:

 • Forholdet mellom plan- og bygningsloven, forurensningsloven, vannressursloven, vannforskriften og vann- og avløpsanleggsloven
 • Når utløses planplikt og mulighet til å stille krav i planer?
 • Tilknytningsplikten
 • Overvannshåndtering og overvannsnormer
 • Tekniske krav til vann- og avløp

 

Del 3 – Kontraktsfasen:

 • Anskaffelsesrettslige rammer ved kontrahering av vann- og avløpsentrepriser
 • Utbyggingsavtaler
 • Kontraktsmodeller

 

Målgruppe

Jurister og andre i kommuner/IKS-er samt konsulenter som bistår kommunene.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 22. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course