Vitnepsykologi møter juridiske prinsipper


– Når juridiske prinsipper går på akkord med vitne- og beslutningspsykologien

 

Utbytte

Kurset gir en gjennomgang av hvordan den menneskelige hukommelse og tenkning fungerer og hvilke feil dette kan påføre en saksfremstilling eller et hendelsesforløp. Gjennomgangen vil relateres til norsk juss og norske kriminalsaker, og vi vil se på mulige mottiltak.

 

Kurset omhandler bl.a.:

  • En oppdatering på vanlige feil i hukommelse og tenkning
  • En forståelse av hvordan rettslige aktører kan motvirke disse
  • Innsikt i hvordan juridiske prinsipper kan gå på akkord med vitne- og beslutningspsykologien
  • Forskningsbaserte verktøy til å forebygge justisfeil
  • Diskusjon om uriktige domfellelser og forholdet til vitnepsykologien

 


Innhold

Vitnepsykologien har dokumentert mange måter hvor mennesker er mindre enn optimale aktører i rettslig sammenheng, for eksempel at de er irrasjonelle, har upålitelig hukommelse, eller er påvirket av irrelevante faktorer. I store og små saker er fallgruvene alltid til stede, og eksempler fra norsk rett viser at det forekommer vitnepsykologiske feilgrep under innhenting og vurdering av bevis.

 

Emner er bl.a.:

  • Feil ved hvordan mennesker ser verdenen og hva de husker av hva de har opplevd
  • Logiske brist ved hvordan mennesker tenker og bedømmer
  • Kræsj mellom sentrale norske juridiske prinsipper og læren om vitnepsykologi
  • Justisfeil og hvordan motvirke dem
  • Veien videre

 

Målgruppe

Alle med en rolle i rettssystemet fra etterforskning til dom kan ha nytte av kurset, herunder påtalejurister, forsvarsadvokater og dommere.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

tirsdag d 15. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsjPris EKSKL. MVA

6 500

 

 

Course