Yrkesskadeerstatning - Innføring og oppdatering


– Ansvarsetablering i erstatningsutmåling og utvalgte prosessuelle emner

 

Utbytte

Dette kurset vil gi deg et grunnlag for å identifisere, strukturere og håndtere grunnleggende spørsmål relatert til de mest praktiske ansvarsområdene innen personskaderetten. Kurset er praktisk lagt opp, med integrerte oppgaver og kursmateriale.


Innhold

Hvert år skades en rekke personer i trafikken, på arbeidsplassen, og hendelsene kan arbeidsskader etter ulykkeshendelser eller ekstraordinære belastninger, eller påføre sykdommer relatert til arbeid med løsemidler eller andre farlige stoffer eller prosesser. Skadene kan resultere i inntektstap og merutgifter, samt ikke-økonomiske tap som redusert livsutfoldelse. Spørsmål som da foranlediges er om det overhodet er grunnlag for å kreve erstatning – og i så fall: hvor mye kan skadelidte kreve når erstatningen skal utmåles.

 

Moderne personskadeerstatningsrett er ferskvarepreget, idet det stadig avsies en rekke dommer og andre avgjørelser som konkretiserer, nyanserer og justerer gjeldende rett.

 

Kurset vil ta for seg både ansvarsetablering i erstatningsutmåling, i tillegg til utvalgte mer prosessuelle emner.

 

Emner er bl.a.:
 

  • Oversikt over yrkesskadenes karakter og det sammensatte regelverket, herunder forholdet til trygd og forsikring
  • Bedriftsvilkårene – når er en skade eller sykdom skjedd «i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden»?
  • Gjennomgang av arbeidsulykkebegrepet
  • Generelle prinsipper om årsakssammenheng og bevis, med vekt på de mange årsakskravene i trygden for å ha rett til yrkesskadefordeler
  • Konstateringstidspunktet – hovedprinsipper og sentrale dommer
  • Hovedprinsipper for utmåling av yrkesskadeerstatning
  • Kort med avkortning på grunn av skadelidtes medvirkning

 

Målgruppe

Advokatfullmektiger/advokater, saksbehandlere, dommere og andre som arbeider med personskadesaker.

 

Materiale

Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.

 

Kursbevis vil i etterkant av kurset bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

7

 

Dato

torsdag d 13. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. frokost og lunsj


Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Pris EKSKL. MVA

6 500