JUC NETTVERK

JUC er spesialister i å arrangere faglige nettverk. Her er du garantert en høy grad av profesjonalitet og gode muligheter for nettverksbygging. Du opplever at nettverkslederne og andre foredragsholdere er i tett dialog med deg om de problemstillinger som du konfronteres med i hverdagen.

Tanken er at nettverket i større grad enn ved tradisjonell undervisning er et sted hvor deltakerne møtes, utveksler erfaringer, får inspirasjon til praktiske og juridiske utfordringer i arbeidslivet og kan møte andre aktører på området. 

 • "Som deltaker i JUC oppnår jeg å få utvekslet erfaringer blant de beste innen faget."
  FREDERIK BIE, RYGER ADVOKATFIRMA AS
 • NETTVERK FOR INTERNE JURISTER
 • NETTVERK I ARBEIDSRETT
 • NETTVERK I AREALPLANLEGGING, EKSPROPRIASJON OG EIENDOMSUTVIKLING
 • NETTVERK I ARV, SKIFTE OG FORMUESPLANLEGGING
 • NETTVERK I AVGIFTSRETT
 • NETTVERK I BARNERETT/BARNEVERNRETT
 • NETTVERK I CYBERSIKKERHET
 • NETTVERK I ECOMMERCE
 • NETTVERK I ENERGIRETT
 • NETTVERK I ENTREPRISERETT
 • NETTVERK I ERSTATNINGS- OG FORSIKRINGSRETT
 • NETTVERK I FACILITY MANAGEMENT
 • NETTVERK I FREMTIDENS BANK - FINANSIELL REGULERING
 • NETTVERK I GOVERNANCE, COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT
 • NETTVERK I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET – HMS
 • NETTVERK I IMMATERIALRETT OG MARKEDSRETT
 • Nettverk i Infrastrukturprosjekter
 • NETTVERK I INNOVASJONSLEDELSE
 • NETTVERK I IT/TMT
 • NETTVERK I KOMMERSIELLE KONTRAKTER
 • Nettverk i Miljø- og produktrett
 • NETTVERK I NÆRINGSEIENDOM
 • NETTVERK I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
 • NETTVERK I PERSONVERN PV1
 • NETTVERK I PERSONVERN PV2
 • NETTVERK I QUALITY MANAGEMENT
 • NETTVERK I RESTRUKTURERING OG INSOLVENS
 • Nettverk i Selskapsrett
 • NETTVERK I SIVILPROSESS OG PROSEDYRE
 • NETTVERK I SKATTERETT
 • NETTVERK I SUPPLY CHAIN
 • NETTVERK I VIRKSOMHETERS BÆREKRAFTSANSVAR
 • NETTVERK I ØKONOMISK KRIMINALITET
 • Nettverk i Åpenhetsloven, aktsomhetsvurderinger og praktisk implementering