NETTVERK I AVGIFTSRETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Alexander With, advokat/partner, Deloitte Advokatfirma AS
 • Agnete Haugerud, advokat/partner, Ernst & Young Advokatfirma AS
 • Anders Mikelsen, førsteamenuensis, Handelshøyskolen BI
 • Kjetil Neset, seniorskattejurist, Skatt Øst
 • Anders Daae, regnskapssjef, Skanska Norge AS


​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. Alle samlingene begynner med en nyhetsoppdatering.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 

 • Avgiftshåndtering i praksis – styring og kontroll av merverdiavgift
 • Avgiftshåndtering i praksis- bruk av teknologi 
 • Merverdiavgift og fast eiendom
 • MVA ved grenseoverskridende transaksjoner
 • EUs avgiftsrett
 • Bokettersyn- strategier, partsrettigheter, tilleggsavgift, konflikthåndtering mv.
 • Forholdsmessig fradrag
 • Faktisk krav til justeringsregnskap/oversikt
 • Fellesregistrering
 • Dokumentasjonskrav for fritak og fradrag
 • Finansielle tjenester og merverdiavgift
 • Nyheter

 

Tema for første samling, 29. januar 2018:

 

 • "Kan skjønnet" - endringsreglene i skatteforvaltningsloven
 • Aktuelle temaer og oppdateringer fra Sentralskattekontoret. Innlegg ved Trude Nyberget

 


​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor avgiftsrett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor avgiftsrett.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen: For hver enkel samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, revisorer, økonomer, regnskapssjefer- og medarbeidere og andre i private virksomheter og organisasjoner som har erfaring med avgiftsrett.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Legg i kurven

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 


Dag 1

Mandag 29. januar 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Mandag 28. mai 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Mandag 17. september 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Mandag 26. november 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950