Nettverk i Boligrett - Utvikling, Organisering og Forvaltning


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Inger-Johanne Lund, advokat og partner, Advokatfirmaet Haavind AS
 • Ingvild Falkenberg Udahl, daglig leder, SEBRA Forvaltning AS
 • Jan-Erik Nielsen, advokat og partner, DALAN Advokatfirma DA
 • Kittil Eriksrud Bergan, senioradvokat, Advokatfirmaet Haavind AS
   

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. Alle samlingene begynner med en nyhetsoppdatering.

Eksempler på emner som kan drøftes:

 • Organisering av utviklingsprosjekter
 • Seksjonering
 • Tilrettelegging for salg, herunder kontraktsutforming mv.
 • Transformasjon av næringsbygg
 • Boligutvikling på eksisterende boligmasse
 • MVA i utviklingsprosjekter
 • Kombinerte sameier


​Tema for første samling er:

"Boligutvikling på bestående bygninger, herunder

 • Eksisterende takareal
 • Loft
 • Garasjer

Det drøftes bl.a. krav til beslutninger/vedtak, avtalemessig forhold, håndtering av skattemessige konsekvenser for eksisterende boligeiere m.m.", 

ved Kittil Eriksrud Bergan, Advokatfirmaet Haavind AS, og Jan-Erik Nielsen, Dalan Advokatfirma DA.

Og,

"Dokumentavgift ved full utbygging på tak", ved Kittil Eriksrud Bergan, Advokatfirmaet Haavind AS.

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor boligrett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor boligrett.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen: For hver enkel samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, ingeniører, entreprenører, boligutviklere, forvaltere/forretningsførere, arkitekter, økonomer, eiendomsmeglere og CEOs.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Dag 1

Onsdag 19 oktober 2016
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Dag 2

Onsdag 18 januar 2017
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Dag 3

Onsdag 10 mai 2017
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Dag 4

Onsdag 13 september 2017
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

19 950

Network